FARSKÉ OZNAMY – 21. nedeľa po ZSD

(29.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Radoslav LEGDAN narodený a bývajúci v Humennom aMgr. Miroslava CIPÍNOVÁ narodená v Bardejove a bývajúca v Gaboltove, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Tomáš VOROBEĽ narodený a bývajúci v Humennom aRadka BIĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 3. Jaroslav ANDREJĆÍK narodený a bývajúci v Humennom aLýdia SEMANOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa ešte v priebehu budúceho týždňa nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • V zbierke na Misie veriaci v našej farnosti obetovali – eur. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
 • Dávame vám do pozornosti, že v stredu 1. novembra 2017 o 14.25 h bude na RTVS 2 odvysielaný dokumentGojdič. Láska nadovšetko, ktorý zachytáva život nášho blahoslaveného hieromučeníka Pavla.
 • Chceme pripomenúť hlavne rodičom, že na základe Smerníc ohľadom podávania Eucharistie nemluvňatám a malým deťom, dieťa, ktoré ešte neprijalo sviatosť zmierenia a pokánia (vo vašom ponímaní nebolo na 1. sv. prijímaní), nesmie pristupovať k prijatiu Eucharistie samo, ale iba v sprievode jedného z rodi­čov alebo vhodnej dospelej osoby, ktorá svojou prítomnosťou vydáva pred kňazom svedectvo, že dieťa môže prijať Eucharistiu.

Kňaz podáva Eucharistiu aj deťom počas ich prípravy na prvé prijatie svia­tosti zmierenia a pokánia, okrem prípadu, keď dieťa spácha ťažký hriech. Kvôli tomuto je nutná prítomnosť rodičov pri prijímaní malých detí a nemluvniat, aby vydali svedectvo, že dieťa môže prijať Eucharistiu.  V opačnom prípade potom dieťa prichádza ku kňazovi na tzv. „krížik“.

 • utorok, 31.10. 2017, stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia nebude!
 • V dňoch od do 8. novembra je možnosť získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Podmienky získania odpustkov:

 • nábožne navštíviť chrám alebo kaplnku
 • nábožne navštíviť cintorín raz denne
 • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu)
 • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
 • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu

V nadväznosti na tieto informácie a skutočnosti Vás pozývame, aby ste sa snažili sviatosť zmierenia vykonať si už počas pondelka a utorka (v utorok večer budeme spovedať 5 kňazi) a tak mohli od už od 1. novembra získavať odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Pamiatkou zosnulých (je na výveskách):

Pondelok
30.10. 2017

06.00 – 07.30 hod.  16.00 – 18.00 hod.

Utorok
31.10. 2017

06.00 – 07.30 hod.

16.00 – 18.00 hod.

 Streda
01.11. 2017

 06.00 – 07.30 hod.

 17.00 – 18.00 hod.

Štvrtok
02.11. 2017

 06.00 – 07.30 hod.

 17.00 – 18.00 hod.

Piatok
03.11. 2017
06.00 – 07.30 hod.

16.00 – 18.00 hod. 

 

 • Dňa novembra 2017, t.j. v stredu, sa uskutoční stretnutie rodákov vo Veľkej Poľane s o. biskupom Milanom Chauturom. Odchod autobusu je o 8.00 hod. z Dubníka a o 8.15 hod. z Lipovej ulice.
 • V rámci projektu 9 mesiacov za život Vás pozývame vo štvrtok 2.11. 2017 o 10.00 hod. na modlitby za duše zosnulých nenarodených detí pred bránu nemocnice v Humennom.
 • Pozývame členov speváckeho Zboru sv. Jozefa, ale aj všetkých nových záujemcov o účinkovanie v tomto zbore, na stretnutie v súvislostí s programom pred vianočnými sviatkami, ktoré sa uskutoční 11. 2017 (stredu) po sv. liturgii o 16.30 hod.

Farské oznamy – 20. nedeľa po ZSD

(22.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Marek GECELOVSKÝ narodený a bývajúci v Poprade aDana PETROVAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Peter LOŠÁK narodený a bývajúci v Humennom aViera KARASOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 3. Richard SIRKA narodený a bývajúci v Humennom aMichaela GERGEĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 4. Radoslav LEGDAN narodený a bývajúci v Humennom aMgr. Miroslava CIPÍNOVÁ narodená v Bardejove a bývajúca v Gaboltove, ohlasujú sa po druhýkrát.
 5. Tomáš VOROBEĽ narodený a bývajúci v Humennom aRadka BIĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • V utorok, 24.10. 201715 hod. sa uskutoční stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia a zmierenia. Už to bude stretnutie iba tých deti, ktoré sú v štádiu bezprostrednej prípravy, teda už bez žiakov 1. a 2. ročníka.
 • Vo štvrtok 26.10. 2017 máme liturgickú spomienku veľkomučeníka Demetra. V stredu večer Veľká večiereň a vo štvrtok obrady ako sviatok v pracovný deň.
 • Gréckokatolícka Charita pozýva vo štvrtok, 26.10. 2017 od 9.30 hod. na Deň otvorených dverí. Bližšie informácie na výveske a vo farskom časopise.
 • V piatok 27.10.2017 pozývame našich mladých na farské stretko.
 • V sobotu, 28.10. 2017 o 14.00 hod., pozývame všetky deti do 12 rokov na eRko stretnutie, ktoré sa uskutoční v budove nášho gymnázia, zadný vchod. Deti nech si prinesú prezúvky.
 • V noci zo soboty na nedeľu je zmena času, prechádza sa na zimný čas!!!! Nezabudnúť si hodiny posunúť z tretej hodiny na druhú hodinu.

FARSKÉ OZNAMY – 19. nedeľa po ZSD

(15.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Radoslav Ščerba, narodený a bývajúci v Humennom a Lucia Geregová, narodená v Michalovciach a bývajúca v Moravanoch, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Marek GECELOVSKÝ narodený a bývajúci v Poprade aDana PETROVAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 3. Peter LOŠÁK narodený a bývajúci v Humennom aViera KARASOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 4. Richard SIRKA narodený a bývajúci v Humennom aMichaela GERGEĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 5. Radoslav LEGDAN narodený a bývajúci v Humennom aMgr. Miroslava CIPÍNOVÁ narodená v Bardejove a bývajúca v Gaboltove, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov

     OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • Pripomíname modlitbu Mariánskeho molebenu: pred večernými liturgiami o 45 hod., v stredu aj pred rannou sv. liturgiou o 06.15 hod.
 • V utorok 17.10. 201715 hod. sa uskutoční stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia a zmierenia.
 • Na budúcu nedeľu, 22.10. 2017 je vyhlásená zbierka na Misie. Darcom už vopred Pán Boh zaplať.
 • Pripomíname a pozývame k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
 • Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 (streda) pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

Dňa 18. októbra 2017 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o 09:00 hod. miestneho času budú práve nachádzať.

„Nespočetné množstvo detí sa narodilo počas vojny a nikdy nepoznalo mier. Ich slzy a ich utrpenie volajú do neba,“ apelujú na medzinárodné spoločenstvo medzi inými aj sýrski kresťanskí patriarchovia.

Ruženec je modlitbou všetkých – tých, ktorí potrebujú ochranu v nebezpečenstvách, potrebách, skúškach a súženiach prítomných i budúcich. Je modlitbou bohatých aj chudobných, vzdelaných i prostých, laikov, biskupov a kňazov, rehoľníkov, manželov, detí.  Je modlitbou za živých aj mŕtvych. Cirkev po celom svete sa ju modlí viac ako pol tisícročia.

FARSKÉ OZNAMY – 18. nedeľa po ZSD

(09.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Radoslav Ščerba, narodený a bývajúci v Humennom a Lucia Geregová, narodená v Michalovciach a bývajúca v Moravanoch, ohlasujú sa po druhýkrát.
 2. Marek GECELOVSKÝ narodený a bývajúci v Poprade aDana PETROVAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.
 3. Peter LOŠÁK narodený a bývajúci v Humennom aViera KARASOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.
 4. Richard SIRKA narodený a bývajúci v Humennom aMichaela GERGEĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • Pripomíname modlitbu Mariánskeho molebenu: pred večernými liturgiami o 45 hod., v stredu aj pred rannou sv. liturgiou o 06.15 hod.
 • V utorok 10.10. 201700 hod. sa uskutoční stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia a zmierenia. Pozvanie platí aj pre žiakov 1. a 2. ročníka.
 • V piatok 13.10. 2017 o 10.00 pred nemocnicou sa bude modliť posvätný ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva a na konci modlitieb bude zasvätenie humenskej nemocnice Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Následne o 12.00 hod. bude svätá omša.
 • V piatok po večernej sv. liturgii pozývame mladých našej farnosti na farské stretko.
 • Pripomíname a pozývame k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
 • Cestovná agentúra BYZANT poslala ponuku na archieparchiálnu púť s vladykom Jánom Babjakom, SJ do Svätej Zeme, v termíne 21. – 28. apríla 2017, v cene 710 €. Bližšie informácie na výveske na plagáte
 • Aktualizácia členov spolku svätého ruženca vo farnosti Humenné. Prosíme všetkých, ktorí už sú členmi ružencového spoločenstva, resp. majú záujme sa stať jeho členom, aby sa v priebehu týždňa zapísali na pripravené hárky, ktoré budú umiestnené vzadu v chráme. Modlitba ruženca má prinášať svoje ovocie v ľudských postojoch. Okrem modlitby je teda veľmi dobré, ak si ružencové spoločenstvá dávajú aj konkrétne úlohy, preberajú za niečo zodpovednosť – napríklad pomáhajú v aktivitách vo farnosti, starajú sa o záležitosti, ktoré aktuálne prináša doba. Inými slovami zmyslom ružencových bratstiev je spoločná snaha učiť sa modlitbu ruženca premieňať na lásku, na konkrétne skutky.

FARSKÉ OZNAMY – 17. nedeľa po ZSD

(01.10.2017)

     Ohlášky

 1. Štefan LUKÁČ, narodený a bývajúci v Humennom a Adriana KUSKOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Radoslav Ščerba, narodený a bývajúci v Humennom a Lucia Geregová, narodená v Michalovciach a bývajúca v Moravanoch, ohlasujú sa po prvýkrát.

         Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     Oznamy

 • V zbierke pre Potreby farnosti veriaci v našej farnosti obetovali 49,- eur. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!
 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018. Príspevok, ktorý prosíme zaplatiť, ostáva nezmenený – 14 eur. V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2019. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2018 (tiež to nahláste pri zapisovaní), jeho cena je 1,50 eur/ks.
 • Takisto záujemci o odoberanie časopisu Misionár nech sa prihlásia v sakrestii do konca októbra. Predplatné na rok 2018 (aj s kalendárom) je 11 eur.
 • Dnešným dňom, 10. 2017. začíname mariánsky mesiac. V rámci mariánskej úcty budeme sa v našom chráme modliť Mariánsky moleben. Počas pracovných dní pred večernou svätou liturgiou o 17.45 hod. a v stredu aj pred svätou liturgiou o 6.15 hod. Október je predovšetkým mesiacom modlitby posvätného ruženca. V nadväznosti na túto informáciu vás chceme pozvať k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
 • Pozývame všetky deti do 12 r. na eRko – stretko, ktoré sa uskutoční 10.2017 o 14:00 v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
 • spoveď pred prvým piatkom: Starých a chorých navštívime doma vo štvrtok (05.10.) od 8:00 hod.

Podvod

Jeden majster dlhé roky pracoval vo veľkom stavebnom podniku. Raz dostal príkaz postaviť ukážkovú vilu podľa svojej chuti. Mohol si vybrať miesto, ktoré sa mu najviac páčilo, a nehľadieť na výdavky.
Hneď sa dal do práce, ale podľahol pokušeniu využiť slepú dôveru. Použil podradný materiál, zamestnal neodborníkov za nízku mzdu a takto ušetrené peniaze strkal do vlastného vrecka.
Keď bola stavba hotová, pri malej slávnosti odovzdal majster riaditeľovi kľúč od vily.
Riaditeľ mu ho s úsmevom vrátil, stisol mu ruku a povedal: „Túto vilu prijmite ako dar na znak úcty a vďačnosti.“
Dni, ktoré prežívaš sú tehlami tvojho budúceho domu…

Liturgický program po 13. nedeli po ZSD od 04.09. do 10.09. 2017

Pondelok

04.09.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha

 

7:30 sv. liturgia (csl.)          † Anna, Michal, Vladimír

 

9:00 sv. liturgia (slov.)  – GJZ        

 

18:00 sv. lit. (slov.)                       † Štefan, Mária, Ján

                                                            a ostatní  z rodiny

 

Utorok

05.09.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                          * Gabriela (ZBP)

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                  † Andrej, Anna, Andrej  

 

Streda

06.09.

 

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách

Sv. mučeník Eudoxios a spoločníci

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                  † Štefan (panychída)

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                           * Mikuláš

 

Štvrtok

07.09.

 

Predprazdenstvo Narodenia Presvätej Bohorodičky

 

Sv. mučeník Sózont

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                       * Vladko, Marika,

                                                                    Ivana, Vlado

17:00 Veľká večiereň                                                 

18:00 sv. lit. (slov.)                                              * Štefan 

 

Piatok

08.09.

 

Narodenie Presvätej Bohorodičky

 

mirovanie

 

 

 

6:30 utiereň

7:30 sv. liturgia (csl.)          * Marek, Marek, Viktória

 

16:30 sv. lit. (slov.)                             * za farnosť

            

18:00 sv. lit. (slov.)                                          * Martina

 

Sobota

09.09.

 

Sobota pred Povýšením

 

Sv. spravodliví Boží predkovia

Joachim a Anna.

 

 

Púť kňazov do Ľutiny

 

 

15:00 sv. liturgia  so sobášom

 

17:00 Veľká večiereň                                                

18:00 sv. lit. (slov.)                            † Helena, Michal,

                                                                    Mikuláš, Ján

 

Nedeľa

10.09.

14. nedeľa po ZSD

 

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

 

hl. 5

 

07:30 sv. liturgia (slov.)                    * Mária, Ján,

                                                                   Miroslav s rod.

  

09:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť

 

11:00 sv. liturgia (slov.)                 * Natália s rod.

 

17:15 Večiereň                                                

18:00 sv. lit. (slov.)              * Štefan, Lucia, Lýdia,

                                                      Ondrej, Dominik, Ema