FARSKÉ OZNAMY – 9. nedeľa po Päťdesiatnici (02.08. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Igor DŽUPINKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Magdaléna KUDLOVÁ, náboženstva rímskokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (07.08. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
 • V pondelok (03.08. 2020) budeme pri večernej sv. liturgii o 18:00 hod. slúžiť sv. liturgiu za kultúru života. Iniciatíva slávenia denných svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života bola odsúhlasená na plenárnom zasadnutí KBS ešte v roku 2012. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú liturgiu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.
 • Vo štvrtok (06.08. 2020) máme sviatok Premenenia Pána. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.),  večer sv. liturgie o 16.30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
 • Na budúcu nedeľu (09.08. 2020) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školstvo. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke školy a pomáhať pri zaisťovaní náboženskej výchovy detí a mládeže. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.

FARSKÉ OZNAMY – 8. nedeľa po Päťdesiatnici (26.07. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 • podpora nesolventných farností v rámci archieparchie, sa v našej farnosti nazbieralo 284,63.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Odpustová slávnosť 2020. Keďže ešte stále trvajú protiepidemiologické opatrenia a v súvislosti s tým sa aj veľké archieparchiálne odpusty konajú iba na farskej úrovni, rozhodli sme sa tohtoročnú odpustovú slávnosť usporiadať v našej farnosti v čase samotného chrámového sviatku, teda v dňoch 15. – 16.08. 2020. Program odpustovej slávnosti nájdete na plagáte na výveske. Je to jedinečný okamih v každej farnosti počas liturgického roka, kedy sa človek zastaví a vníma skrze patróna svojho chrámu a farnosti nielen pozemské hodnoty, ale vníma aj svet nadprirodzený. Využime aj my túto príležitosť zastaviť sa a načerpať duchovných síl do ďalších dní nášho života.

FARSKÉ OZNAMY – 7. nedeľa po Päťdesiatnici (19.07. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • dnešnú nedeľu (19.07. 2020) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností Prešovskej archieparchie. Účelom je podpora nesolventných farností a vykrytie aspoň z časti žiadosti o finančnú podporu nesolventných farností v rámci archieparchie. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Sv. liturgie budú: ráno o 07:30 hod. (csl.) a večer o 18:00 hod. (slov.).
 • Vyšlo nové číslo farského časopisu Farské zvesti, s liturgickým programom na najbližšie 3 týždne. Vyzdvihnúť si ho môžete pri východe z chrámu.
 • Kancelária. Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
 • Víkend pre rodinu. V dňoch 11. – 13.09. 2020 plánujeme zorganizovať víkendovú akciu pre rodiny v Rymanowe, v tom istom duchu ako v minulom roku. Bližšie informácie na plagáte na výveske. Nahlásiť sa môžete do konca júla 2020.

FARSKÉ OZNAMY – 6. nedeľa po Päťdesiatnici (12.07. 2020)

 • V piatok (17.07. 2020)máme liturgickú spomienku blaženého biskupa P.P. Gojdiča. Sv. liturgie budú: ráno o 07:30 hod. (csl.) a večer o 18:00 hod. (slov.) Predsv. liturgiami (07:00 hod. a 17:30 hod.) sa budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi. V tento deň je zároveň voľnica.
 • Na budúcu nedeľu (19.07. 2020) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností Prešovskej archieparchie. Účelom je podpora nesolventných farností a vykrytie aspoň z časti žiadosti o finančnú podporu nesolventných farností v rámci archieparchie. Už vopred všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Kancelária. Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
 • Víkend pre rodinu. V dňoch 11. – 13.09. 2020 plánujeme zorganizovať víkendovú akciu pre rodiny v Rymanowe, v tom istom duchu ako v minulom roku. Bližšie informácie na plagáte na výveske. Nahlásiť sa môžete do konca júla 2020.
 • Krakow 2020. Prichystali sme program farskej púte: Osvienčim – Krakow – Dukla, vo víkendovej forme. Termín: 16.–18.10. 2020, blízko dňa liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. Prosíme záujemcov, aby ste sa hlásili do 12.07. 2020 v sakristii, aby sme vedeli vykonať rezervácie. Program púte môžete nájsť na výveske.

FARSKÉ OZNAMY – 5. nedeľa po Päťdesiatnici (05.07. 2020)

 • Pozývame Vás na Eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční v piatok (10.07. 2020), po večernej svätej liturgii. Chceli by sme pozvať predovšetkým deti a mládež z farnosti, nakoľko po adorácii bude špeciálna katechéza pre deti a mládež.  
 • Kancelária. Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
 • Po dlhšom čase vyšlo aj nové číslo farského časopisu Farské zvesti.  Vyzdvihnúť si ho môžete pri východe z chrámu.
 • Krakow 2020. Prichystali sme program farskej púte: Osvienčim – Krakow – Dukla, vo víkendovej forme. Termín: 16.–18.10. 2020, blízko dňa liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. Prosíme záujemcov, aby ste sa hlásili do 12.07. 2020 v sakristii, aby sme vedeli vykonať rezervácie. Program púte môžete nájsť na výveske.
 • Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2020. Aj tohto roku  už po 30 – krát organizujú Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2020. Všetky informácie môžete nájsť na plagáte na výveske alebo priamo na stránke centra, kde sú aj prihlasovacie formuláre.
 • Iniciatíva Fóra kresťanských inštitúcií za voľnú nedeľu. Pozývame Vás pridať sa k  iniciatíve  Fóra kresťanských inštitúcií „V nedeľu nenakupujem„. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!   

FARSKÉ OZNAMY – 4. nedeľa po Päťdesiatnici (28.06. 2020)

 • V zbierke pre Seminár sa v našej farnosti nazbieralo 328,06.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pripomíname, že v nadväznosti na uvoľňovanie hygienických opatrení, KBS k 17.06. 2020 zrušila dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi zdôrazňujú, že „virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.“
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať v prvopiatkovom týždni budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (03.07. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
 • pondelok (29.06. 2020) máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.), večer sv. liturgie o 16:30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
 • V utorok (30.06. 2020) je pripravená pre deti a mládež aktivitu v duchu slov Sv. Písma: „Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rim 7, 25) Najprv sa spoločne stretneme v chráme, kde sa poďakujeme za prežitý školský rok (vzadu je pripravená krabička na špeciálne prosby vďaky, ktoré budú prednesené pri spoločnej modlitbe) a neskôr sa presunieme do areálu GJZ, kde pri rôznych hrách, či grilovačke, strávime spoločný čas. Príďte, tešíme sa na vás!    
 • sobotu (04.07. 2020) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Odchod autobusu pre nahlásených je o 06:30 z parkoviska pod cerkvou. Program púte si môžete pozrieť na plagátoch na výveskách alebo internete.
 • Od budúcej nedele (05.07. 2020) prechádzame na letný termín bohoslužieb počas nedieľ: teda sv. liturgie o 08:00 hod. (csl.) a o 10:00 hod. hod. (slov.), večerná sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.)
 • nedeľu (05.07. 2020) máme sviatok sv. slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Program bude nasledovný: 08:00 hod. sv. liturgia (csl.), 09:30 hod. Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, 10:00 hod. sv. liturgia (slov.) Večerná sv. liturgia ako obvykle o 18:00 hod. (slov.). Aj pred ňou bude o 17:45 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi. Pri sv. liturgiách bude mirovanie.
 • Krakow 2020. Prichystali sme program farskej púte: Osvienčim – Krakow – Dukla, vo víkendovej forme. Termín: 16.–18.10. 2020, blízko dňa liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. Prosíme záujemcov, aby ste sa hlásili do 12.07. 2020 v sakristii, aby sme vedeli vykonať rezervácie. Program púte môžete nájsť na výveske.
 • Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2020. Aj tohto roku  už po 30 – krát organizujú Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2020. Všetky informácie môžete nájsť na plagáte na výveske alebo priamo na stránke centra, kde sú aj prihlasovacie formuláre.

FARSKÉ OZNAMY – 3. nedeľa po Päťdesiatnici (21.06. 2020)

 • Na dnešnú nedeľu (21.06. 2020) je vyhlásená zbierka pre Seminár. Financie z tejto zbierky pomáhajú vykryť deficit riadneho chodu a aktivít seminára. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
 • V nadväznosti na uvoľňovanie hygienických opatrení, KBS k 17.06. 2020 zrušila dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi zdôrazňujú, že „virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.“ V súvislosti s touto situáciou, ku 29.06. 2020 prestávame aj my v našej farnosti s online vysielaním. Budeme oveľa radšej, ak sa budeme stretávať online v chráme.
 • V utorok (30.06. 2020) chystáme pre deti a mládež aktivitu v duchu slov Sv. Písma: „Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rim 7, 25) Chceme sa najprv spoločne stretnúť a poďakovať za prežitý školský rok (bude pripravená krabička na špeciálne prosby vďaky, ktoré budete môcť napísať a prednesú sa pri spoločnej modlitbe) a neskôr aj spoločne stráviť chvíle pri hrách, grilovačke. Program si môžete pozrieť na plagáte na výveskách. Príďte, tešíme sa na vás!    
 • sobotu (04.07. 2020) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Záujemci o účasť na tejto púti nech sa do stredy (24.06. 2020) hlásia v sakristii! Zároveň je tu ponuka objednať si aj obed (polievka, druhé jedlo, káva – 4,50.- eur). Program púte si môžete pozrieť na plagátoch na výveskách alebo internete.
 • Krakow 2020. Keďže nám koronavírus znemožnil vykonanie metropolitnej púte v Krakowe, chystáme farskú púť vo víkendovej forme. Jednou z aktivít je návšteva Osvienčimu. Aby sme však vedeli zarezervovať termín a sprievodkyňu, potrebujeme poslať predbežný zoznam. Preto chceme poprosiť tých, ktorí by ste chceli ísť na túto púť (predbežne koncom septembra, resp. začiatkom októbra), aby sa záväzne prihlásili v sakristii. Presný termín a inštrukcie by sme potom zverejnili do týždňa. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

FARSKÉ OZNAMY – 2. nedeľa po Päťdesiatnici (14.06. 2020)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Bc. Pavol TKÁČ,narodený v Humennomabývajúci v Humennom a Bc. Marika BÉLÚNKOVÁ,narodená v Bardejove a bývajúca v Raslaviciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.

 • Pozvanie pre členov a členky spolku sv. ruženca. Chceme vás týmto pozvať na dnes (nedeľa, 14.06. 2020) o 14:30 hod. na spoločné stretnutie a modlitbu sv. ruženca, spojenú s katechézou o Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily.   
 • utorok (16.06. 2020) sa o 17:00 hod. uskutoční posledné katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Chrám sa po skončení katechézy vydezinfikuje a až následne bude povolený vstup na večernú svätú liturgiu, teda okolo 17:45 hod.
 •  V piatok (19.06. 2020) máme sviatok Božského srdca (Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Milujúceho ľudí). V piatok ráno o 07:30 hod. sv. liturgia (csl)., večer sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.). Pred sv. liturgiami (o 07:00hod., 17:30 hod.) sa budeme modliť Moleben k Božskému srdcu. V piatok je zároveň voľnica.
 • Na budúcu nedeľu (21.06. 2020) je vyhlásená zbierka pre Seminár. Financie z tejto zbierky pomáhajú vykryť deficit riadneho chodu a aktivít seminára. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
 • sobotu (04.07. 2020) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Záujemci o účasť na tejto Fatimskej sobote nech sa do 24.06. 2020 (streda) hlásia v sakristii, aby sme vedeli podľa záujmu objednať autobus. Zároveň je tu ponuka objednať si aj obed (polievka, druhé jedlo, káva – 4,50.- eur). Program počas Fatimskej soboty si môžete pozrieť na plagátoch na výveskách alebo internete.
 • V sakristii si môžete zakúpiť knihu s názvom Pastorácia mládeže na základe spirituality a formácie sv. don Bosca, ktorú napísal o. Matúš Sejka. Cena za knihu je 5.- eur.

FARSKÉ OZNAMY – 1. nedeľa po Päťdesiatnici (07.06. 2020)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Bc. Pavol TKÁČ,narodený v Humennomabývajúci v Humennom a Bc. Marika BÉLÚNKOVÁ,narodená v Bardejove a bývajúca v Raslaviciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 • Prosíme Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali usmernenia týkajúce sa našej farnosti pri obnovených verejných bohoslužbách s určitými obmedzeniami a takisto si všímali aktualizovaný liturgický program. Všetko nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
 • utorok (09.06. 2020) sa o 17:00 hod. uskutoční ďalšie katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Chrám sa po skončení katechézy vydezinfikuje a až následne bude povolený vstup na večernú svätú liturgiu, teda okolo 17:45 hod.
 • Vo štvrtok (11.06. 2020) máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie (Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiš Krista). Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia (csl.) o 07:30 hod., po nej bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia, s konkrétnymi úmyslami modlitieb na jednotlivé úseky dňa. Je potrebné zapísať sa na adoráciu, jednotlivé úseky majú trvanie 30 minút. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním a následne sv. liturgia18:00 hod. (slov.).
 • Zapisovanie úmyslov na sväté liturgie do konca roka. Od zajtra (pondelok, 08.06. 2020) budeme zapisovať úmysly na sväté liturgie aj na ostatné mesiacev tomto roku. Zapisovať na sv. liturgie budeme po svätých liturgiách.

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Päťdesiatnice (31.05. 2020)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Bc. Pavol TKÁČ,narodený v Humennomabývajúci v Humennom a Bc. Marika BÉLÚNKOVÁ,narodená v Bardejove a bývajúca v Raslaviciach. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • Prosíme Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali usmernenia týkajúce sa našej farnosti pri obnovených verejných bohoslužbách s určitými obmedzeniami. Nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
 • Liturgický poriadok prispôsobujeme aktuálnejsituácii. Ranné liturgie, keďže začínajú pre mnohých znovu školské povinnosti, budeme slúžiť o 06:30 hod. (csl.) – okrem sviatkov a sobôt, kedy budú 07:30 hod. – a večerné o 18:00 hod. (slov.) Všímajte si aktualizovaný liturgický program, buď na internete alebo na výveskách.
 • V zbierke na Katolícke masmédiá sa v našej farnosti nazbieralo 121,07.- eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
 • pondelok (01.06. 2020) máme odporúčaný sviatok Pondelok Svätého DuchaRáno sv. liturgia (csl.) o 07:30 hod., večer budú sv. liturgie o 16:30 hod. a 18:00 hod. (slov.)
 • utorok (02.06. 2020) sa o 17:00 hod. uskutoční ďalšie katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Chrám sa po skončení katechézy vydezinfikuje a až následne bude povolený vstup na večernú svätú liturgiu, teda okolo 17:45 hod.
 • V piatok (05.06. 2020) je nielen prvý piatok v mesiaci, ale aj voľnica.
 • Prvopiatkový týždeň a vysluhovanie sviatosti zmierenia. Kto chce pristúpiť k sviatosti zmierenia v budúcom týždni, v predsieni chrámu sú tlačivá, kde sa môžete zapísať na konkrétny deň na spoveď. Chceme aj týmto spôsobom zabrániť zhlukovaniu väčšieho počtu osôb na jednom mieste, ako nás aj vyzval hygienik SR.