FARSKÉ OZNAMY – 16. nedeľa po Päťdesiatnici (20.09. 2020)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Michal ONDERKO,náb. rím. kat., bývajúci vo Veľkom Šariši a Radka DEMJANOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Hrabkove. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Ing. Miloš MEGIS,náb. gr. kat., bývajúci v Michalovciach a MVDr. Dominika KRESTIANOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Lukáš KOLESÁR,náb. rím. kat., bývajúci v Hrabovci nad Laborcom a Mária PETRUNČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       4. Lukáš VRÁBEĽ,náb. rím. kat., bývajúci v Košiciach a  Alexandra MEŽDEJOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Roman CAP,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a  Veronika VOROŇÁKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • v V Zbierke pre Boží hrob sa v našej farnosti nazbieralo 362,97.- eur. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
 • (25.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi.
 • po večernej liturgii. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
 • Pozývame všetkých členov  Spolku sv. ruženca v našej farnosti na spoločnú modlitbu posvätného ruženca a stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu (04.10. 2020) o 14:30 hod.
 • (teda treba ich osobne priniesť) v nedeľu (04. októbra 2020) po sv. liturgii, ktorá bude o 11:00 hod. Na tomto stretnutí sa budú prejednávať aj praktické záležitosti ohľadom katechetických stretnutí detí.

FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa po Päťdesiatnici (13.09. 2020)

 • Ohlášky – Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Patrik BAČOVČIN,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Anna BUČKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Branislav BRECIK,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Dominika OTAVKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Lackovciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Peter PISO,náb. rím. kat., bývajúci v Humennom a Natália KARPYN, náb. gr. kat., bývajúca v Ľvove. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       4. Michal ZGIBOR,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Nikola KOPKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Ing. Miloš MEGIS,náb. gr. kat., bývajúci v Michalovciach a MVDr. Dominika KRESTIANOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       6. Lukáš KOLESÁR,náb. rím. kat., bývajúci v Hrabovci nad Laborcom a Mária PETRUNČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       7. Lukáš VRÁBEĽ,náb. rím. kat., bývajúci v Košiciach a Alexandra MEŽDEJOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach0. Ohlasujú sa po prvýkrát.

v Zbierka pre Boží hrob. Na dnešnú nedeľu  (13.09. 2020) je vyhlásená  zbierka na Boží hrob.  Financie z tejto zbierky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme, kde je  málo kresťanov. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.

 •  V pondelok (14.09. 2020)máme sviatok Povýšenia svätého kríža. Ráno 07:30 hod. sv. liturgia (csl.), o 17:15 hod. Krížová cesta na Kalvárii a po nej o 18:00 hod. sv. lit. (slov.). V tento deň je zároveň zdržanlivosť od mäsa. V utorok (15.09. 2020) je liturgická spomienka Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky (Sedembolestná Panna Mária), na Kalvárii o 08:00 hod. modlitba ruženca, 08:40 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a o 09:00 hod. slávnostná sv. liturgia (slov.). Kompletný program Kalvárskeho odpustu na výveskách.
 • (17.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
 • (17.09. 2020) začína nový ročník Biblickej školy. Tieto stretnutia rozjímaní nad Božím Slovom budú pravidelne vo štvrtok po večernej liturgii. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
 • Prosíme rodičov, ktorých deti začínajú v školskom roku 2020/21 bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby si v priebehu septembra vyzdvihli prihlášky v sakristii, resp. prihlášku si môžu nájsť aj na internete. Prihlášky budeme preberať (teda treba ich osobne priniesť) v nedeľu (04. októbra 2020) po sv. liturgii, ktorá bude o 11:00 hod. Na tomto stretnutí sa budú prejednávať aj praktické záležitosti ohľadom katechetických stretnutí detí.
 • Prosíme Vás, aby ste rešpektovali usmernenia ohľadom vstupu do chrámu, ktoré vyplývajú z najnovších protiepidemiologických opatrení, týka sa to predovšetkým prekrytia horných dýchacích ciest, použitia dezinfekcie a dodržiavanie respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Všetky usmernenia sa nachádzajú pri vstupe do chrámu. Ďakujeme za ohľaduplnosť a zodpovednosť.

FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa po Päťdesiatnici (06.09. 2020)

 • Ohlášky – Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Peter KASSAI,náb. gr. kat.,bývajúci v Humennom a  Michaela TOMČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Štefan HORVÁTH,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Lucia LÚČKOVÁ, náb. rím. kat.,bývajúca v Porúbke. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Mgr. Miroslav CENKO,náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach a  Mgr. Eva BERNÁTOVA, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       4. Patrik BAČOVČIN,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Anna BUČKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Branislav BRECIK,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Dominika OTAVKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Lackovciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       6. Peter PISO,náb. rím. kat., bývajúci v Humennom a Natália KARPYN, náb. gr. kat., bývajúca v Ľvove. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 • V zbierke na podporu kresťanov sužovaných následkami výbuchu v Bejrúte (Libanon) sa v našej farnosti nazbieralo 326,45 .- eur. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
 • utorok (08.09. 2020) máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.),  večer sv. liturgie o 16.30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
 •  V piatok (11.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
 • Pozývame Vás na Eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční v piatok (11.09. 2020), po večernej svätej liturgii.
 • Pozývame deti  a mládež z našej farnosti na pravidelné piatkové večerné sväté liturgie, po ktorých sa bude konať stretnutie detí a mládeže farnosti, resp. adorácia. Tešíme sa na spoločné stretnutia.
 • Zbierka pre Boží hrob. Na budúcu nedeľu  (13.09. 2020) je vyhlásená  zbierka na Boží hrob.  Financie z tejto zbierky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme, kde je  málo kresťanov. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
 • Tzv. „Kalvársky odpust“ bude v našej farnosti v dňoch 14. – 15.09. 2020. Slávnostnú liturgiu (15.09. 2020) plánujeme slúžiť vonku na Kalvárii pred naším chrámom. Všetko, samozrejme, v závislosti od počasia.
 • Protiepidemiologické opatrenia. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali usmernenia ohľadom vstupu do chrámu, ktoré vyplývajú z najnovších protiepidemiologických opatrení, týka sa to predovšetkým prekrytia horných dýchacích ciest, použitia dezinfekcie a dodržiavanie respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Všetky usmernenia sa nachádzajú pri vstupe do chrámu. Ďakujeme za ohľaduplnosť a zodpovednosť.

FARSKÉ OZNAMY – 12. nedeľa po Päťdesiatnici (30.08. 2020)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Martin OCETNÍK,náb. pravoslávneho, bývajúci v Humennom a Ladislava SKLENÁROVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Roman ŠTIBĽAR,náb. rím. kat., bývajúci v Hertníku a Veronika KOZÁKOVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Peter KASSAI,náb. gr. kat.,bývajúci v Humennom a  Michaela TOMČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       4. Štefan HORVÁTH,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Lucia LÚČKOVÁ, náb. rím. kat.,bývajúca v Porúbke. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Mgr. Miroslav CENKO,náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach a  Mgr. Eva BERNÁTOVA, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       6. Patrik BAČOVČIN,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Anna BUČKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       7. Branislav BRECIK,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Dominika OTAVKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Lackovciach. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • sa v celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku uskutočňuje mimoriadna metropolitná zbierka na podporu východných katolíckych kresťanov sužovaných následkami výbuchu v Bejrúte (Libanon). Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (04.09. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia – bude otvorená vonkajšia predsieň chrámu. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním. Pozývame k modlitbe, zvlášť všetkých školákov, učiteľov, ale aj rodičov, o plnosť darov Sv. Ducha do nového školského roku.
 • V utorok (01.09. 2020) sa v našej farnosti uskutoční Slávnosť slávnostného svätého prijímania. Keďže aj tohto roku budú dve skupiny, liturgický program je prispôsobený tejto skutočnosti. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.), následné sv.  liturgie o 09:00 hod. (slov.) a 11:00 hod. (slov.) budú liturgiami, kde pristúpia deti k Slávnostnému sv. prijímaniu. Týmto Vás prosíme, aby ste rešpektovali organizačné pokyny v súvislosti so slávnosťou pri obidvoch liturgiách. Zvlášť v otázke zasadacieho poriadku. Večerná svätá liturgia potom o 18:00 hod. (slov.)
 • sobotu (05.09. 2020) sa v Svidníku uskutoční Stretnutie mládeže s vladykom Jánom Babjakom. Nosnou myšlienkou stretnutia bude Ježišova výzva: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7,14). Podrobnejšie informácie o programe na plagáte na výveske, resp. na internete.
 •  11. ročník Zbierky školských pomôcok. Do 15. septembra máte možnosť prispieť darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomôcť žiakom zo sociálne slabších rodín, komunitných centier, škôl i jednotlivcom. Zberným miestom týchto pomôcok je Charita v Humennom. Pri odovzdávaní pomôcok poprosíme o dodržiavanie hygienických opatrení a odovzdávania len pomôcok a elektroniky, ktoré sú v dobrom a funkčnom stave. V mene školákov ďakujeme!

Farské oznamy – 12. nedeľa po Päťdesiatnici (23.08. 2020)

 • Ohlášky – Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Martin OCETNÍK,náb. pravoslávneho, bývajúci v Humennom a Ladislava SKLENÁROVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       2. Roman ŠTIBĽAR,náb. rím. kat., bývajúci v Hertníku a Veronika KOZÁKOVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       3. Peter KASSAI,náb. gr. kat.,bývajúci v Humennom a  Michaela TOMČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       4. Štefan HORVÁTH,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Lucia LÚČKOVÁ, náb. rím. kat.,bývajúca v Porúbke. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       5. Mgr. Miroslav CENKO,náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach a Mgr. Eva BERNÁTOVA, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • V zbierke na Katechizáciu a katolícke školstvo sa v našej farnosti nazbieralo 204,83.- eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
 • pondelok (24.08. 2020) sa o 17:00 hod. v chráme uskutoční záverečný test vedomostí detí, ktoré sa pripravujú na slávnostné sväté prijímanie. Po svätej liturgii bude ešte katechéza na tému sviatosti zmierenia.
 • V utorok (25.08. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi.
 • sobotu (29.08. 2020) máme sviatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Ráno sv. liturgie o 08:00 hod. (csl.) a 10:00 hod. (slov.). Večer bude svätá liturgia o 18:00 hod. (slov.) Po sv. liturgiách bude mirovanie. V tento deň je aj zdržanlivosť od mäsa.
 • sa v celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku uskutoční mimoriadna metropolitná zbierka na podporu východných katolíckych kresťanov sužovaných následkami výbuchu v Bejrúte (Libanon). Za všetky Vaše dary vopred Pán Boh zaplať.
 • 8. ročník pešej púte k relikviám bl. Mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR, ktorá sa uskutoční 29. augusta 2020. Bližší program a informácie na plagáte na výveske.

FARSKÉ OZNAMY – 11. nedeľa po Päťdesiatnici (16.08. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       Martin OCETNÍK,náboženstva pravoslávneho, bývajúci v Humennom a Ladislava SKLENÁROVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • V pondelok (17.08. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
 • Vo štvrtok (20.08. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k blahoslavenej Jozafate.
 • Vzhľadom k epidemiologickej situácii bude výročná púť v Ľutine organizovaná iba na farskej úrovni, ktorú môžete sledovať prostredníctvom televízie Logos. Slávnostná archijerejská sv. liturgia v nedeľu (23.08. 2020) bude vysielaná o 10:00 hod. v priamom prenose prostredníctvom televízie LUX.
 • 8. ročník pešej púte k relikviám bl. Mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR, ktorá sa uskutoční 29. augusta 2020. Bližší program a informácie na plagáte na výveske.

FARSKÉ OZNAMY – 10. nedeľa po Päťdesiatnici (09.08. 2020)

 • Na dnešnú nedeľu (09.08. 2020) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školstvo. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke školy a pomáhať pri zaisťovaní náboženskej výchovy detí a mládeže. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
 • V utorok (11.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
 • Odpustový týždeň. Vstupujeme do odpustového týždňa, ktorý vyvrcholí slávnostnými svätými liturgiami v sobotu a v nedeľu.

Vo štvrtok (13.08. 2020) budeme vysluhovať po sv. liturgiách sviatosť pomazania chorých.

piatok (14.08. 2020) o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), o 18:00 hod. sv. liturgia s duchovnou obnovou (slov.). Po sv. liturgii bude hudobno-slovné pásmo pod názvom Panna Mária a Sväté Písmo v podaní nášho zboru sv. Terezky.

sobotu (15.08. 2020) máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý je zároveň aj naším chrámovým sviatkom. Bohoslužobný program je odpustový: sv. liturgia o 08:00 hod. (csl.) s mirovaním, o 09:00 hod. sv. ruženec, o 09:45 hod. Mariánsky moleben a o 10:00 hod. slávnostná sv. liturgia (slov.), s mirovaním a sprievodom okolo chrámu.

nedeľu (16.08. 2020) bude sv. liturgia o 08:00 hod. (csl.) s mirovaním, o 09:00 hod. sv. ruženec, o 09:45 hod. Tretia hodinka a o 10:00 hod. sv. liturgia (slov.) s mirovaním.

Kompletný program slávnosti môžete nájsť na výveske, či vo farskom časopise. Pozývame vás k rodinnému a duchovnému prežívaniu týchto dní, aby sme načerpali množstvo duchovných, ale aj telesných síl do ďalších dní nášho života.

FARSKÉ OZNAMY – 9. nedeľa po Päťdesiatnici (02.08. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Igor DŽUPINKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Magdaléna KUDLOVÁ, náboženstva rímskokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (07.08. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
 • V pondelok (03.08. 2020) budeme pri večernej sv. liturgii o 18:00 hod. slúžiť sv. liturgiu za kultúru života. Iniciatíva slávenia denných svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života bola odsúhlasená na plenárnom zasadnutí KBS ešte v roku 2012. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú liturgiu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.
 • Vo štvrtok (06.08. 2020) máme sviatok Premenenia Pána. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.),  večer sv. liturgie o 16.30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
 • Na budúcu nedeľu (09.08. 2020) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školstvo. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke školy a pomáhať pri zaisťovaní náboženskej výchovy detí a mládeže. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.

FARSKÉ OZNAMY – 8. nedeľa po Päťdesiatnici (26.07. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 • podpora nesolventných farností v rámci archieparchie, sa v našej farnosti nazbieralo 284,63.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Odpustová slávnosť 2020. Keďže ešte stále trvajú protiepidemiologické opatrenia a v súvislosti s tým sa aj veľké archieparchiálne odpusty konajú iba na farskej úrovni, rozhodli sme sa tohtoročnú odpustovú slávnosť usporiadať v našej farnosti v čase samotného chrámového sviatku, teda v dňoch 15. – 16.08. 2020. Program odpustovej slávnosti nájdete na plagáte na výveske. Je to jedinečný okamih v každej farnosti počas liturgického roka, kedy sa človek zastaví a vníma skrze patróna svojho chrámu a farnosti nielen pozemské hodnoty, ale vníma aj svet nadprirodzený. Využime aj my túto príležitosť zastaviť sa a načerpať duchovných síl do ďalších dní nášho života.