FARSKÉ OZNAMY – 5. pôstna nedeľa (29.03. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Ing. Andrej BAČA,narodený v Žiline abývajúci v Humennom a Mgr. Petra KOVÁČOVÁ,narodenáa bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.
 • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania!
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. V pracovných dňoch bude sv. liturgia o 07:00 hod., úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný poriadok bohoslužieb si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti www.grkathe.sk, resp. na výveskách pri chráme.
 • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia.  Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
 • Ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683,                  o. Pavol FEČKANIN – 0902 397 646. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde budeme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.
 •  Na budúcu nedeľu (05.04. 2020), ktorá je Kvetnou nedeľou, bude v našom chráme sv. liturgia slávená o 09:00 hod., počas ktorej odslúžime všetky pôvodne plánované úmysly svätých liturgií. Liturgiu budeme vysielať online prostredníctvom internetu. Po sv. liturgii posvätíme ratolesti, ktoré necháme k rozobratiu v predsieni chrámu. Myslite pri ich bratí aj na ostatných! Takisto si budete môcť zakúpiť aj špeciálne číslo k sviatku Paschy, kde nájdete množstvo informácií a usmernení k blížiacim sa sviatkom. Takisto bude možnosť stiahnuť si toto špeciálne číslo aj v pdf – formáte zo stránky našej farnosti.

FARSKÉ OZNAMY – 4. pôstna nedeľa (22.03. 2020)

 • Aj v nasledujúcom týždni (do 29.03. 2020) sa na základe rozhodnutia predsedu vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS (10. 03. 2020) sú verejné bohoslužby zrušené!
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. V pracovných dňoch bude sv. liturgia o 07:00 hod., úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný poriadok bohoslužieb si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti www.grkathe.sk, resp. na výveskách pri chráme.
 • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia.  Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
 • Ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683,                  o. Pavol FEČKANIN – 0911 912 360. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde budeme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.
 • stredu (25.03. 2020) máme prikázaný sviatok  Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Pozývame v tento deň zvlášť k modlitbám k Panne Márii s cieľom osvojiť si jej heslo: „Hľa služobníčka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Spojme sa v tento večer o 20:00 hod. v modlitbe desiatka sv. ruženca „Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha...“ v boji proti koronavírusu a o posilnenie našej viery.  
 • Aj ďalšiu nedeľu (29.03. 2020) bude v našom chráme sv. liturgia slávená o 09:00 hod., počas ktorej odslúžime všetky pôvodne plánované úmysly nedeľných svätých liturgií. Plánujeme aj túto liturgiu vysielať online prostredníctvom internetu.

FARSKÉ OZNAMY – 3. pôstna nedeľa (15.03. 2020)

 • Aj v nasledujúcom týždni (do 22.03. 2020) sa na základe rozhodnutia predsedu vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS (10. 03. 2020) sú verejné bohoslužby zrušené!
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. V pracovných dňoch bude sv. liturgia o 07:00 hod.,, úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný poriadok bohoslužieb si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti www.grkathe.sk, resp. na výveskách pri chráme. Ak by niekto chcel presunúť svoj úmysel liturgie, nech kontaktuje kňazov, budeme po skončení zákazu hľadať vhodný termín.
 • Eucharistická adorácia. Pripomíname, že v pracovných dňoch (pondelok – piatok) bude od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia.  Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
 • Ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683, o. Pavol FEČKANIN – 0911 912 360. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde budeme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.
 • sobotu (21.03. 2020) máme 4. zádušnú sobotu. O 08:00 bude slúžená sv. liturgia za našich zosnutých, po nej bude aj panychída za všetkých našich zosnulých.
 • V nedeľu (22.03. 2020) bude slávená v našom farskom chráme sv. liturgia o 09:00 hod., počas ktorej odslúžime všetky plánované úmysly nedeľných svätých liturgií. Plánujeme túto liturgiu vysielať online prostredníctvom internetu. Bližšie informácie v priebehu týždňa.

FARSKÉ OZNAMY – 2. pôstna nedeľa (08.03. 2020)

 • V zbierke na Charitu sa v našej farnosti nazbieralo 290,96.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pre potreby nášho chrámu bolo v rámci tomboly Farského plesu nazbieraných 566.- eur. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.
 • utorok (10.03. 2020) sa o 17:15 hod. uskutoční ďalšie katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • stredu (11.03. 2020) sa o 17:30 hod. budeme modliť Moleben k blaženému biskupovi Vasiľovi Hopkovi.
 • sobotu (14.03. 2020) máme 3. zádušnú sobotu. Obidve liturgie budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt.
 • Budúca nedeľa (15.03. 2020) je 3. pôstna – Krížupoklonná. V túto nedeľu sa budeme o 15:00 hod. modliť Krížovú cestu, ktorú obetujeme za rodiny našej farnosti.
 • Informácie ohľadom prevencie šírenia koronavírusu. Vyzývame veriacich, aby vo vlastnom záujme, aj v záujme ochrany zdravia ostatných veriacich, v prípade príznakov akéhokoľvek respiračného ochorenia zvážili účasť na  svätej liturgii a ostatných bohoslužbách. Z neúčasti na svätej liturgii v nedeľu a prikázaný sviatok ospravedlňuje nielen fyzická, ale aj morálna nemožnosť. Fyzická nemožnosť je napríklad choroba: keď človek pociťuje príznaky ochorenia, treba jednoznačne zostať doma. Morálna nemožnosť je napríklad vtedy, keď niekto vo svedomí pociťuje, že účasť na svätej liturgii v danej situácii preňho môže znamenať ohrozenie života: objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí, o tých, čo sú po náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné ženy, o ľudí, ktorí sa starajú o chorých, atď. V takýchto prípadoch môžu dané osoby zostať doma, a prenos svätej liturgie sledovať napríklad cez televízne, rozhlasové alebo internetové vysielanie.

FARSKÉ OZNAMY – 1. pôstna nedeľa (01.03. 2020)

 • Na dnešnú nedeľu (01.03. 2020) je vyhlásená zbierka na Charitu. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (06.03. 2020) bude počas dňa adorácia. Pred večernou svätou liturgiou bude o 16:30 hod. Večeradlo, 17:15 hod. Eucharistická pobožnosť s požehnaním, po nej o 17:30 hod. Krížová cesta a o 18:00 hod. Liturgia vopred posvätených darov. Pripomíname členom a členkám spolku sv. ruženca, že ružencové tajomstvá sa menia v deň 1. piatku.
 • utorok (03.03. 2020), keďže školáci majú prázdniny, katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania nebude!
 • sobotu (07.03. 2020) máme 2. zádušnú sobotu. Obidve liturgie budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt.
 • Na budúcu nedeľu (08.03. 2020) sa po sv. liturgii (o 11:00 hod.) uskutoční stretnutie rodičov a detí z našej farnosti, ohľadom erko-stretiek. Prosíme všetkých Vás, ktorým záleží na tom, aby tieto stretnutia detí fungovali na patričnej úrovni, aby sme stretli na krátkej porade. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.  

FARSKÉ OZNAMY – Syropôstna nedeľa (23.02. 2020)

 • pondelok (24.02. 2020) sa začína v našej Cirkvi Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst. Liturgicky tento Veľký pôst začneme už dnes večer, Večierňou o 17:00 hod. Na pondelok je predpísaný prísny pôst: raz za deň je dovolené dosýta sa najesť a 2-3 krát občerstviť. Pôst je od mäsa, mlieka a vajec. Zajtra sa pred sv. liturgiami (o 06:00 hod, 17:30 hod.) budeme modliť Veľkopôstny moleben.
 • utorok (25.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • piatok (28.02. 2020) sa večer bude svätiť kolyva, ktorú po Liturgii vopred posvätených darov spoločne (v rámci Agapé) ochutnáme.
 • Na budúcu nedeľu (01.03. 2020) je vyhlásená zbierka na Charitu. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
 • Poďakovanie. Tohto roku si naša Gréckokatolícka teologická fakulta pripomína dve významné výročia a to 140 rokov od založenia jej predchodkyne teologickej akadémie s kňazským seminárom (1880) a 30 rokov od obnovenia jej činnosti v roku 1990. Zaiste aj vďaka Vašej podpore a modlitbám sa fakulta vypracovala na popredné miesto v rámci teologických fakúlt na Slovensku a dnes je akceptovanou vysokoškolskou ustanovizňou, o čom svedčia aj jej výsledky v rámci akreditácie. Okrem katolíckej teológie ponúka aj bohatú paletu ďalších študijných programov.V mene vedenia fakulty a jej zamestnancov  sa Vám všetkým chceme úprimne  poďakovať  za vaše dary v rámci podpornej zbierky pre fakultu a ostatné cirkevné školy organizovanej  v našej archieparchii. V tomto období, keď mladí ľudia stoja pred dôležitým životným rozhodnutím kam budú smerovať ich ďalšie kroky, naša fakulta im  okrem bohatostí študijných programov, ponúka priestor pre formáciu k opravdivým hodnotám. Je to vyjadrené aj v logu fakulty „vzdelanie a hodnoty“. Len pripomíname, že v zbierke na Gréckokatolícku teologickú fakultu a cirkevné školysa v našej farnosti nazbieralo 288,73.- eur.

Veľký pôst v našej farnosti

(informácie v súvislosti s Veľkým pôstom)

 •  v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa
 •  v stredy a piatky sa večer o 18:00 budú sláviť Liturgie vopred posvätených darov, pred ktorými sa budeme modliť o 17.30 hod. Krížovú cestu, príp. iné pobožnosti
 •  ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
 •  v pondelok sa pred sv. liturgiami(o 06:00 hod. a o 17:30 hod.) budeme modliť Veľkopôstny moleben
 •  v nedele Veľkého pôstu budú o 09:00 hod. a 11:00 hod. slávené liturgie sv. Bazila Veľkého
 •  večierne v nedele Veľkého pôstu budú mať začiatok o 17:00 hod.
 •  s Veľkým pôstom sú spojené pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) bude možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá bude vzadu v chráme označená na tento úmysel. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na opravu cintorína, ktorý sa nachádza pri chráme
 • Slovenská katolícka charita pripravila na pôst ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Podporiť tento projekt môžete prostredníctvom celofarskej zbierky alebo individuálne. V rámci farnosti môžete financie nechávať v pokladníčke pre chudobných, ktorá vo Veľkom pôste poslúži na tento úmysel. Ak chcete individuálne, pôstne krabičky sú k dispozícii v chráme.
 •  Duchovné rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených. V stredy a piatky počas slávenia Liturgií vopred posvätených darov ponúkame priestor na rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených veriacich z našej farnosti. Bude to privilegovaný čas (okrem prvopiatkového týždňa), kedy budú môcť prísť a absolvovať duchovný rozhovor s kňazom, porozprávať sa, spolu sa pomodliťBudeme Vás čakať!  

Veľký pôst v našej farnosti

(informácie v súvislosti s Veľkým pôstom)

 • v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa
 • v stredy a piatky sa večer o 18:00 budú sláviť Liturgie vopred posvätených darov, pred ktorými sa budeme modliť o 17.30 hod. Krížovú cestu, príp. iné pobožnosti
 • ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
 • v pondelok sa pred sv. liturgiami (o 06:00 hod. a o 17:30 hod.) budeme modliť Veľkopôstny moleben
 • v nedele Veľkého pôstu budú o 09:00 hod. a 11:00 hod. slávené liturgie sv. Bazila Veľkého
 • večierne v nedele Veľkého pôstu budú mať začiatok o 17:00 hod.
 • s Veľkým pôstom sú spojené pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) bude možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá bude vzadu v chráme označená na tento úmysel. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na opravu cintorína, ktorý sa nachádza pri chráme
 • Slovenská katolícka charita pripravila na pôst ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Podporiť tento projekt môžete prostredníctvom celofarskej zbierky alebo individuálne. V rámci farnosti môžete financie nechávať v pokladníčke pre chudobných, ktorá vo Veľkom pôste poslúži na tento úmysel. Ak chcete individuálne, pôstne krabičky sú k dispozícii v chráme.
 • Duchovné rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených. Vstredy a piatky počas slávenia Liturgií vopred posvätených darov ponúkame priestor na rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených veriacich z našej farnosti. Bude to privilegovaný čas (okrem prvopiatkového týždňa), kedy budú môcť prísť a absolvovať duchovný rozhovor s kňazom, porozprávať sa, spolu sa pomodliťBudeme Vás čakať!
 • Povzbudzujeme k čítaniu Božieho Slova, zvlášť v tomto milostivom čase roku Božieho Slova. Sv. Ján Zlatoústy upozorňuje na potrebu čítať Božie Slovo počas pôstnych dní: „Ak nenamáhame svoj um teraz, keď je pôst a rozum je pozorný a duch pripravený bdieť, kedy to potom chceme robiť?“ Pripomíname, že vždy vo štvrtok po večernej svätej liturgii sa koná Biblická škola, stretnutia na ktorých sa rozjíma nad Božím slovom.

FARSKÉ OZNAMY – Mäsopôstna nedeľa (16.02. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Juraj RIBÁRSZKI,narodený abývajúci v Bratislave a  Daniela CHRIPÁKOVÁ,narodenáv Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 • V pondelok (17.02. 2020)sa predsv. liturgiami (o 06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
 • utorok (18.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • V piatok (21.02. 2020) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na eRko stretnutie, ktoré sa uskutoční od 16:00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezuvky.
 • Jarný tábor. GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva deti od 11 do 14 rokov na III. ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 02.-06.03. 2020, teda od pondelka do piatku. Registrácia je iba cez online formulár  na stránke: www.gmcbarka.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie.
 • Na budúcu  nedeľu (23.02. 2020) začíname večierňou liturgicky Svätú Štyridsiatnicu – Veľký pôst. Z tohto dôvodu sa začiatok nedeľných večierní počas Veľkého pôstu posúva na 17:00 hod.
 • Dávame vám do pozornosti a zároveň vás pozývame na celoslovenské modlitbové stretnutie „Ruženec za Slovensko“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 23. februára 2020 v Poprade v hale „Aréna Poprad“. Program stretnutia so svedectvami a modlitbou svätého ruženca začne o 13:00 hod. a vyvrcholí o 20:00 hod. archijerejskou svätou liturgiou, ktorú bude sláviť Mons. Jána Babjak, prešovský arcibiskup metropolita. Bližšie informácie na plagáte na výveske.

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o márnotratnom synovi (09.02. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Juraj RIBÁRSZKI,narodený abývajúci v Bratislave a  Daniela CHRIPÁKOVÁ,narodenáv Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 • Na dnešnú nedeľu (09.02. 2020) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
 • Prežívame Rok Božieho Slova. Cirkev nás povzbudzuje a pozýva k tomu, aby sme venovali zvýšenú pozornosť Božiemu slovu zvlášť v tomto milostivom čase. Aj z tohto dôvodu sme pripravili v našej farnosti biblický projekt s názvom Liturgia Slova v rodinách. Text tejto Liturgie Slova si môžete vyzdvihnúť pri východe z chrámu, resp. stiahnuť z internetovej stránky farnosti. Pevne veríme, že aj vďaka tomuto projektu sa začne pravidelnejšie čítať Božie slovo v našich rodinách. 
 • utorok (11.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • V utorok (11.02. 2020)sa pred rannou sv. liturgiou o 06:00 hod. budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
 • V sobotu (15.02. 2020) máme 1. zádušnú sobotu. Po svätých liturgiách, ktoré budú obetované za zosnulých z farnosti, budeme sa modliť panychídy s čítaniami hramôt.
 • Jarný tábor. GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva deti od 11 do 14 rokov na III. ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 02.-06.03. 2020, teda od pondelka do piatku. Cena je pre členov CVČ 48 € a pre nečlenov 52 €. Registrácia je iba cez online formulár  na stránke: www.gmcbarka.sk, kde nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

Krakow 2020. Dňa 23. mája sa uskutoční 11. Metropolitná púť v Krakowe. Aj tohto roku sa jej plánujeme zúčastniť vo víkendovej forme. Jednou z aktivít je návšteva (piatok, 22.mája) Osvienčimu. Aby sme však vedeli zarezervovať termín a sprievodkyňu, potrebujeme poslať predbežný zoznam. Preto chceme poprosiť tých, ktorí plánujú ísť na túto víkendovú púť, aby sa nezáväzne prihlásili v sakristii. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.  

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi (02.02. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Juraj RIBÁRSZKI,narodený abývajúci v Bratislave a  Daniela CHRIPÁKOVÁ,narodenáv Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po prvýkrát.
 • Zajtra (03.02. 2020) organizujeme farskú sánko-lyžovačku v lyžiarskom stredisku Medvedie. Odchod autobusu je o 08:15 hod. spred parkoviska pod chrámom.
 • utorok (04.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (07.02. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním. V piatok (07.02. 2020) je tiež voľnica!
 • Pozývame všetky deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretko, ktoré bude v piatok (07.02. 2020) o 16.00 hod. v budove GJZ. Prineste si prezúvky.
 • sobotu (08.02. 2020) Vás pozývame na fašiangové zabíjačkové stretnutie, ktoré sa uskutoční od ranných hodín v areáli nášho gymnázia GJZ. Príďte aj takouto formou upevniť vzťahy v našom farskom spoločenstve.
 • Druhý štedrý večer, ktorý organizuje Miestny odbor Rusínskej obrody, sa uskutoční v sobotu (08.02. 2020). Vstupné je 15 eur. Informácie na výveske.
 • Na budúcu nedeľu (09.02. 2020) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
 • Opravy v hramotnej knihe farnosti. Keďže sa blíži čas zádušných sobôt v liturgickom kalendári, chceme vás poprosiť, že ak potrebujete vykonať nejakú zmenu, opravu v hramotnej knihe, aby ste to nahlásili kňazovi v sakristii.