Príďte zažiť nezabudnuteľné dobrodružstvo

Kto?

Deti od 7 do 15 rokov

Kedy?

26. až 30. júla 2021
8:30 - 16:00

Cena:

40 €

Tábor má podobu bežných denných táborov. Spoločný čas budeme tráviť v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom, ale plánujeme aj výlety: Krásny Brod, Ľutina

 

Hlavný cieľ tábora:
pozitívne motivovať deti prekonávať samých seba a nachádzať k tomu odvahu


Čiastkové ciele tábora:
vymaniť deti z virtuálneho priestoru do reality; podporiť duchovný rast detí (skrze čítanie Svätého písma, spontánnej modlitby…); pomôcť deťom poznávať, čo je dobro a čo zlo, čo je pre nich osožné a čo škodlivé;

 

Hlavné témy:
vyskúšať si život bez smartfónov, začať si všímať reálny život okolo seba, predovšetkým sa sústrediť na reálne vzťahy v živote

 

v cene je zahrnuté: 5x obed, pitný režim, materiál na aktivity, autobus do Ľutiny..

V deň nástupu dieťaťa na tábor sa bude odovzdávať kópia preukazu poistenca a podpisovať „Potvrdenie o bezinfekčnosti“.

Registrácia