Obrezanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista

V Starom zákone bola obriezka ustanovená Bohom na znak zmluvy Pána s Abrahámom a jeho potomstvom (Gn 17, 10-14). Aj Kristus sa podriadil tomuto zákonu a pri obriezke dostal meno Ježiš (Lk 2,21).

Sviatok Obrezania Pána sa začal sláviť najskôr v Západnej Cirkvi, ktorá ho nazývala „oktávou Pána“, lebo pripadal na ôsmy deň po narodení Ježiša Krista.

Na Východe sa tento sviatok stal známym a rozšíreným až v 8.-9. storočí. Až z tohto obdobia sú totiž prvé zmienky v byzantských kalendároch o sviatku Obrezania Pána, ktorý sa slávil spolu so spomienkou na sv. Bazila Veľkého.