1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých

(27.05. 2018)

  • Ohlášky
  1. Sviatosť manželstva mienia prijať: Ľubomír KOČAN Miriam POPOVCOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

  • Začíname prvopiatkový týždeň. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať podľa zvyčajného poriadku. Zároveň dnešnou Večierňou začíname pôst pred sviatkom sv. Petra a Pavla – Petrovku.
  • Vo  štvrtok (31.05. 2018) máme sviatok Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Liturgický program ako vo sviatok počas týždňa: v stredu večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, vo štvrtok ráno o 6:30 hod. Utiereň a o 7:30 sv. liturgia (csl.). Večer budú dve sväté liturgie: o 16:30 hod a o 18:00 hod. v slovenskom jazyku.
  • sobotu (02.06. 2018) sa uskutoční v Krakowe Metropolitná púť Božieho milosrdenstva. Pripomíname, že odchod autobusu je v sobotu o 03:00 hod. ráno. Pre tých, ktorí odchádzajú na púť už v piatok, odchod autobusu je o 11:00 hod.
  • Taktiež v sobotu (02.06. 2018) tiež pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • Oznamujeme deťom a mládeži, že na stránke nášho Mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli (www.gmcbarka.sk) sa už môžete prihlasovať na Letné stretnutia mládeže na Juskovej Voli. Všetky potrebné informácie si môžete nájsť aj na výveske, resp. na webe centra.