11. nedeľa po Päťdesiatnici

(05.08. 2018)

Ohlášky

 • Sviatosť manželstva mienia prijať:
 1. David Dominique FRANEK a Ing. Dominika SLIVKOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Peter MRÍZ a Štefánia GUTTEROVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 3. Štefan BRECÍK a Natália GALAJDOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 4. Jozef SIVÝ a Nikola LAKOMCOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 5. Lukáš DROZDA a Kristína FIRKOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 6. Radoslav PIŇKO a Jana KOVÁČIKOVÁ. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

 • V pondelok (06.08. 2018) máme sviatok Premenenia Pána. Liturgický program ako vo sviatok počas týždňa: dnes večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, v pondelok ráno o 6:30 hod. Utiereň a o 7:30 sv. liturgia (csl.). Večer budú dve sväté liturgie: o 16:30 hod a o 18:00 hod. v slovenskom jazyku. Pri všetkých svätých liturgiách bude aj mirovanie.
 • Chceli by sme v utorok (07.08. 2018) zorganizovať brigádu: pokosiť areál okolo chrámu, osadiť misijný kríž a taktiež ošetriť a natrieť okná na chráme. Všetci, ktorí máte chuť pomôcť a vytvoriť pracovné spoločenstvo, stretli by sme sa pred chrámom o 8.30 hod.
 • Na budúcu nedeľu (12.08. 2018) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školy. Už vopred Pán Boh zaplať všetkým darcom.
 • Pripomíname, že počas budúceho víkendu sa koná odpustová slávnosť v Klokočove. Záujemci o túto púť majú program na výveskách. Zároveň Vám oznamujeme, že odpustová slávnosť v našej farnosti sa uskutoční v dňoch 24. – 26.08. 2018.
 • V sakristii si môžete zakúpiť knihu s názvom Neprestaňme dobrorečiť Pánovi, ktorá je venovaná o. Michalovi Roškovi, jej cena je 10.- eur. Takisto ponúkame na predaj nové hudobné CD študentov nášho gymnázia s názvom Neboj sa!, jeho cena je 5 eur.
 • Gréckokatolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. Bližšie informácie na plagáte na výveskách.
 • Prosíme takisto záujemcov o púť do Ľutiny, aby sa do zajtra (06.08. 2018) zapísali a nahlásili v sakristii kvôli objednávke autobusu a koordinácii s ostatnými farnosťami.
 • Farská púť do Ríma. Základné informácie na internete a na výveskách. Prosíme nahlásiť sa záväzne do 12.08. 2018 v sakristii chrámu. Bližšie informácie na fare. Počet miest je limitovaný, takže neváhajte s nahlasovaním. Zároveň prosíme tých, ktorí sa nahlásili na púť letecky, aby si v sakristii vyzdvihli príslušné prihlášky a formuláre.