13. nedeľa po Päťdesiatnici

(19.08. 2018)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Lukáš KASINECMDDr. Romana MACKOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Radoslav PIŇKO aJana KOVÁČIKOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 3. Róbert ANDRÁŠI a Lenka PAVOLKOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 4. Peter FEČKO a Mgr. Ľudmila DUCKOVÁ. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

 • V zbierke na Katechizáciu a katolícke školy sa v našej farnosti vyzbieralo 137.- eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Začíname odpustový týždeň v našej farnosti. Do stredy je liturgický program v tradičnom cykle. Vo štvrtok budeme pri svätých liturgiách (ráno a večer) vysluhovať sviatosť pomazania chorých. V piatok večer bude sv. liturgia s duchovnou obnovou a po sv. liturgii sa budeme modliť Akatist požehnania rodín. V sobotu sa nosná časť sústredí na doobedňajší program: ruženec, modlitba 3. hodinky a o 9:00 sv. liturgia s duchovnou obnovou i Mariánsky moleben. Večer potom o 17:00 hod. Veľká večiereň a po nej sv. liturgia. V nedeľu bude vyvrcholenie odpustovej slávnosti: o 8:00 hod. sv. liturgia (csl.), 09:15 hod. sv. ruženec, potom modlitba 3. hodinky a nakoniec o 10:00 hod. slávnostná sv. liturgia s mirovaním a sprievodom okolo chrámu. V nedeľu večer už bohoslužby nebudú! Od pondelka do soboty bude možnosť pristupovať k sviatosti zmierenia, v nedeľu sa spovedať nebude!
 • V pondelok (20.08. 2018) o 10:00 hod. pozývame na modlitby za život pred bránu nemocnice v Humennom.
 • stredu (22.08. 2018) bude upratovanie chrámu pred odpustovou slávnosťou. Pozývame všetkých, ktorí chcete pomôcť, aby sme sa stretli o 9:00 hod. v chráme.
 • V súvislosti s odpustovou slávnosťou sa nazbieralo na kvety 172.- eur. Zoznam všetkých darcov na výveskách. Vyslovujeme zároveň úprimné Pán Boh zaplať.
 • Farská púť do Ríma. Prosíme všetkých, ktorí sa nahlásili na farskú púť (autobusom), aby si v sakristii vyzdvihli prihlasovacie formuláre s inštrukciami.