14. nedeľa po Päťdesiatnici

(26.08. 2018)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Peter FEČKO a Mgr. Ľudmila DUCKOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
  2. Dávid DADAJ a Simona PRISTAŠOVÁ. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • stredu (29.08. 2018) máme sviatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa, bohoslužby budú ako vo sviatok počas štátneho sviatku. V utorok večer Veľká večiereň, v stredu ráno sv. liturgie o 07:30 hod. (slov.) a 09:00 hod. (csl.) . Večer bude svätá liturgia o 18:00 hod. (slov.) V tento deň je aj zdržanlivosť od mäsa.
  • sobotu (01.09. 2018) začíname nový cirkevný rok v našom obrade.
  • Farská púť do Ríma. Prosíme všetkých, ktorí sa nahlásili na farskú púť (autobusom), aby si v sakristii vyzdvihli prihlasovacie formuláre s inštrukciami.