16. nedeľa po Päťdesiatnici

(09.09. 2018)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Dávid DADAJ a Simona PRISTAŠOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. František SENTELÍK a Ingrida PETRIŠOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 3. Andrej LIPČÁKMichaela BORONKAJOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 4. Marcel KALANINMartina ČURLEJOVÁ. Ohlasujú sa po prvýkrát.
 • piatok (14.09. 2018) máme sviatok Povýšenia sv. kríža. Vo štvrtok pred večernou sv. liturgiou je Veľká večiereň. Vpiatok sv. liturgie ako v sviatok v pracovný deň: ráno o 06:30 hod. Utiereň a o 07:30 sv. liturgia (csl.), večerný program bude nasledovný: o 17:15 hod. sa zídeme dole pod Kalváriou a pomodlíme sa Krížovú cestu, ktorú obetujeme za rodiny našej farnosti a po nej bude o 18:00 hod. liturgia (slov.) Vtento deň je zdržanlivosť od mäsa.
 • Pozývame mladých na sväté liturgie pre mladých, ktoré sa budú v našom chráme každý piatok o 18:00 hod. Po svätých liturgiách budú tiež stretnutia mladých z našej farnosti, takže je tu príležitosť k prehĺbeniu nášho mládežníckeho farského spoločenstva.
 • sobotu (15.09. 2018) máme štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Sväté liturgie ako zvyčajne v sobotu. Po sv. liturgiách sa budeme modliť Mariánsky moleben.
 • nedeľu (16.09. 2018) je v našej farnosti tzv. „Kalvársky odpust“. Po rannej sv. liturgii o00 hod. (csl.) bude o 09:15 hod. ruženec a o 10:00 hod. slávnostná liturgia, ktorú plánujeme slúžiť vonku na Kalvárii pred naším chrámom. Všetko, samozrejme, v závislosti od počasia. Pred večernou sv. liturgiou nebude večiereň!
 • Na budúcu nedeľu (16.09. 2018) je zároveň vyhlásená zbierka na Kňazský seminár. Už vopred Pán Boh zaplať všetkým darcom.
 • Budúci víkend (15. – 16.09. 2018) si pripomenieme vznik Prešovskej eparchie aj špeciálnym nočným Objavovaním Prešova, ktoré začne v sobotu a aj v nedeľu o 20.00 hod. Viac informácii o podujatí si prečítate na plagáte pri vchode do chrámu.
 • Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme rodičov, ktorých deti absolvovali vzdialenú prípravu a v tomto školskom roku začínajú bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby si prihlášky vyzdvihli v sakristii, doma ich vyplnili a odovzdali ich do 23.09.2018 v sakristii chrámu farárovi alebo kaplánovi. Deti, ktoré neboli krstené v našej farnosti, nech majú k prihláške doložený aj aktuálny výpis z krstnej matriky.
 • Rekonštrukcia chrámu. Ako sme už informovali prostredníctvom farského časopisu, k dnešnému dňu sme v rámci rekonštrukcie chrámu preinvestovaných 8 766,55.- eur., kde však nie sú započítané mnohé práce, ktoré sme si urobili svojpomocne (najmä elektrikárske, maliarske a natieračské). Práce však nie sú ešte ukončené. Plánujeme totiž ešte kompletne zrekonštruovať vykurovanie v chráme a niekedy na jar vymaľovať ešte strop v lodi chrámu. Finančné možnosti sú však obmedzené, keďže do dnešného dňa sme nerobili ani špeciálne zbierky na rekonštrukciu. Po porade s Farskou radou plánujeme vykonať zbierku v našej farnosti na tieto úmysly, ktorá by sa uskutočnila októbra 2018 pri sv. liturgiách. Prosíme vás o vašu trpezlivosť a ústretovosť, aby sme dokázali toto dielo obnovy chrámu zvládnuť na Božiu slávu. Ak by niekto chcel darovať peniaze mimo tohto termínu, tak môže dať aj do zvončeka svoj milodar v obálke, na ktorú napíše svoje meno, aby sme vedeli dar správne zaradiť. Už vopred Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť a trpezlivosť.
 • Hlavné oslavy Jubilejného roka. V dňoch 20. až 23. septembra tohto roka sa uskutočnia hlavné oslavy Jubilejného roka Prešovskej archieparchie a sprievodné podujatia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, na ktoré vás srdečne pozývame:

20. – 21. septembra (štvrtok – piatok), Prešov, GTF PU – Vedecká konferencia k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018 a predstavenie zatiaľ vydanej časti 10-dielnej knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.

20. septembra o 18:00 (štvrtok), Prešov, Kino Scala – Gospelový evanjelizačný koncert pre mladých, na ktorý pozývame predovšetkým mládež našej archieparchie, ale aj všetkých ostatných záujemcov.

22. septembra (sobota) sa o 10:00 v Bazilike minor v Ľutine uskutoční HLAVNÁ SLÁVNOSŤ Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 – Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní. Hlavným hosťom bude prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, ktorý bude slávnostným kazateľom, a viacerí domáci a zahraniční arcibiskupi a biskupi. Slávnosť bude vysielaná aj v priamom televíznom prenose RTVS. Záujemcovia o účasť na tejto slávnosti nech sa nahlásia v sakristii do budúcej nedele, aby sme vedeli zabezpečiť autobus.

23. septembra (nedeľa) o 10:00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove Archijerejská svätá liturgia na záver hlavných osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.

Zároveň vás pozývame k modlitbám za tieto podujatia, ako aj k modlitbám za priebeh Ďakovnej púte našej cirkvi do Ríma v októbri.