17. nedeľa po Päťdesiatnici

(16.09. 2018)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. František SENTELÍK a Ingrida PETRIŠOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Andrej LIPČÁKMichaela BORONKAJOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 3. Marcel KALANINMartina ČURLEJOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

 • Dnes (16.09. 2018) je vyhlásená zbierka na Kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom!
 • Pozývame mladých na sväté liturgie pre mladých, ktoré sa budú v našom chráme každý piatok o 18:00 hod. Po svätých liturgiách budú tiež stretnutia mladých z našej farnosti, takže je tu príležitosť k prehĺbeniu nášho mládežníckeho farského spoločenstva.
 • V sobotu (22. septembra) sa o 10:00 v Bazilike minor v Ľutine uskutoční HLAVNÁ SLÁVNOSŤ Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 – Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní. Slávnosť bude vysielaná aj v priamom televíznom prenose RTVS. Záujemcovia o účasť na tejto slávnosti nech sa nahlásia ešte dnes v sakristii, aby sme vedeli zabezpečiť autobus. Odchod autobusu pre nahlásených je o 06.30 hod. z parkoviska pod cerkvou. Aj kvôli tejto hlavnej slávnosti bol zrušený kompletný sobotný liturgický program v našej cerkvi.
 • Vsobotu (22.09. 2018) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na ďalšie eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
 • Od budúcej nedele (23.09. 2018) prechádzame na slúženie 3 svätých liturgií v nedeľu do obeda, v obvyklých časoch 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.), 11:00 hod. (slov.); večer potom 17:15 hod. večiereň (slov.) a 18:00 hod. sv. liturgia (slov.)
 • nedeľu (23.09. 2018) plánujeme o 10.20 hod. (po a pred sv. liturgiou) stretnutie pútnikov do Ríma za účelom podania inštrukcií ohľadom púte.
 • Na nedeľu (30.09. 2018) je vyhlásená zbierka na pomoc eparchii Oradea, v ktorej bola požiarom katastrofálne zničená budova biskupstva a otec arcibiskup a metropolita Ján zo solidarity s veriacimi a duchovenstvom v Rumunsku vyhlásil túto mimoriadnu zbierku. Takisto všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
 • Pripomíname tiež Zbierku na rekonštrukcia nášho chrámu (kompletná rekonštrukcia vykurovania v chráme), ktorá je vyhlásená v našej farnosti na 14. októbra 2018. Ak by niekto chcel darovať peniaze mimo tohto termínu, tak môže dať aj do zvončeka svoj milodar v obálke, na ktorú napíše svoje meno, aby sme vedeli dar správne zaradiť. Už vopred Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť a trpezlivosť.
 • Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme rodičov, ktorých deti absolvovali vzdialenú prípravu a v tomto školskom roku začínajú bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby si prihlášky vyzdvihli v sakristii, doma ich vyplnili  a odovzdali ich do 23.09.2018 v sakristii chrámu farárovi alebo kaplánovi. Deti, ktoré neboli krstené v našej farnosti, nech majú k prihláške doložený aj aktuálny výpis z krstnej matriky.