19. nedeľa po Päťdesiatnici

(30.09. 2018)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Ján KUCHTAJana HORVÁTOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 2. Martin PETRÍK a Mgr. Katarína SITKOVÁ. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

 • Dnes (30.09. 2018) je vyhlásená zbierka na pomoc eparchii Oradea. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
 • Zajtra (0.10. 2018) máme sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov). Sväté liturgie budú ak vo sviatok cez týždeň: dnes večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, v pondelok ráno o 06:30 hod. Utiereň a o 07:30 sv. liturgia (csl.). Večer budú dve sväté liturgie: o 16:30 hod a o 18:00 hod. (slov.). Pri svätých liturgiách bude aj mirovanie.
 • spoveď pred prvým piatkom. Chceme vás poprosiť, v nadväznosti na to, že v stredu odchádzajú na púť do Ríma dvaja kňazi z našej farnosti, aby ste sa snažili pristúpiť k sviatosti zmierenia hlavne v pondelok a utorok. Ďakujeme za pochopenie.
 • Zajtra (01.10. 2018) začíname aj Mariánsky mesiac. V rámci mariánskej úcty budeme sa v našom chráme modliť Mariánsky moleben. Počas pracovných dní pred večernou svätou liturgiou o 17.45 hod. a v stredu aj pred svätou liturgiou o 06.15 hod. Keďže október je predovšetkým mesiacom modlitby posvätného ruženca a už aj po ohlasoch z minulého roku, chceme Vás pozvať k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
 • Vsobotu (06.10. 2018) pozývame deti z našej farnosti na ďalšie eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2019. Príspevok, ktorý prosíme zaplatiť spolu s prihlásením, je na rok 2019 – 15 eur. V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár. Ak máte záujem iba o kalendár na rok 2019, jeho cena je 1,50 eur/ks. Prihlasovacie hárky sú v sakristii.
 • Vyšlo nové číslo farského časopisu. Chceme upozorniť na anketový lístok, ktorý sa v ňom nachádza. Prečítajte si ho a v takej pravde a slobode pokúste sa nám dať spätnú väzbu na niektoré skutočnosti týkajúce sa našej farnosti. Vyplnené anketové lístky môžete vrátiť do 14.10. 2018 do pripravených krabičiek, ktoré sa budú nachádzať vzadu v chráme. Za všetky Vaše názory ďakujeme.

 

 • Dary
 • členovia a členky spolku sv. ruženca 300.- eur