20. nedeľa po Päťdesiatnici

(07.10. 2018)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Ján KUCHTAJana HORVÁTOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Martin PETRÍK a Mgr. Katarína SITKOVÁ. Ohlasujú sa po druhýkrát.
  3. Tomáš TÓTH a Michaela TÓTHOVÁ. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • V zbierke na pomoc eparchii Oradea sa v našej farnosti nazbieralo 388.- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu (14.10. 2018) je vyhlásená zbierka pre potreby našej farnosti, na rekonštrukciu vykurovania. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2019. Príspevok, ktorý prosíme zaplatiť spolu s prihlásením, je na rok 2019 – 15 eur. V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár. Ak máte záujem iba o kalendár na rok 2019, jeho cena je 1,50 eur/ks. Prihlasovacie hárky sú v sakristii.
  • Vyšlo nove číslo školského časopis našich gymnazistov z GJZ, GJZ life, môžete si ho zakúpiť v cene 1 euro/kus.