26. nedeľa po Päťdesiatnici

(18.11. 2018)

  • V zbierke na Podporný fond ABÚ sa v našej farnosti nazbieralo 185,43.- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • V rámci Filipovky sa budeme aj tohto roku modliť Moleben pred Narodením Ježiša Krista, pol hodiny (17:30 hod.) pred každou večernou svätou liturgiou v týždni. A taktiež v stredy a piatky pred rannými svätými liturgiami (06:00 hod.).
  • utorok (20.11. 2018) sa stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia neuskutoční! Chcem však pozvať všetky deti k účasti na liturgiách v stredu (21.11. 2018) – na sviatok Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu, ktorých súčasťou bude aj obrad požehnania detí.
  • stredu (21.11. 2018) máme sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. V utorok večer (20.11. 2018), kedy máme liturgickú spomienku blahoslavenej Jozafáty, bude sv. liturgia o 17:00 hod. (pozor zmena!) a po nej Moleben k blahoslavenej Jozafáte s čítaniami jednotlivých prosieb (prosby ako je zvykom môžete prinášať a vkladať do pripravenej krabičky). V stredu o 06:30 hod. Utiereň (csl.), 07:30 sv. liturgia (csl.), o 12:30 hod. sv. liturgia za účasti študentov nášho gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, večer sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.). Pri sv. liturgiách mirovanie a požehnávanie detí.
  • V dňoch 30.11. a 01.12.2018 sa uskutoční ročník farského turnaja v stolnom tenise. Bližšie informácie na plagáte na výveske, resp. na internete.
  • V sobotu (24.11. 2018) farnosti protopresbyteriátu Humenné organizujú Ďakovnú púť v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie v Krásnom Brode. Program púte začína o 09:15 hod. Odchod autobusu je o 07:30 hod. z parkoviska pod chrámom.
  • Ponúkame na predaj CD s vianočnými koledami Plesajte všetci ľudia, kde sa nachádza 17 skladieb. CD v cene 2.- eurá si môžete zakúpiť v sakristii.