28. nedeľa po Päťdesiatnici

(02.12. 2018)

  • Na dnešnú nedeľu (02.12. 2018) je vyhlásená zbierka na Charitu. Aj vďaka tejto zbierke sa môžu realizovať mnohé projekty pre ľudí bez domova, trpiacich a núdznych. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • utorok (04.12. 2018) sa o 17:15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • Voštvrtok (06.12. 2018) máme liturgickú spomienku Mikuláša, arcibiskupa lykijskej Myry. Ranná svätá liturgia ako obyčajne o 06:30 hod. (csl.) a večer sv. liturgia o 17:00 hod. (slov.). Po svätej liturgii by mal prísť k našim deťom aj sv. Mikuláš. Takže pozývame všetky deti na túto svätú liturgiu, ale aj na sv. ruženec o 16:20 hod.
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Chrám bude otvorený, presnejšie vonkajšia predsieň, takže bude možné v priebehu celého dňa kedykoľvek prísť a modliť sa. Pred večernou svätou liturgiou o 16:45 bude potom Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
  • sobotu (08.12. 2018) máme prikázaný sviatok Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou. V piatok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň s lítijou, po nej sv. liturgia o 18:00 hod. V sobotu, keďže je prikázaný sviatok, liturgický program ako v nedeľu: 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.), 11:00 hod. (slov.) a večer o 17.00 hod. Veľká večiereň, 18:00 hod. sv. liturgia (slov.) Počas všetkých sv. liturgií bude mirovanie.
  • V sobotu (09.12. 2018) o 14.00 hod. pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • V sakristii chrámu je možné si prevziať pre členov spolku sv. Cyrila a Metoda podielové knihy a kalendáre, a zároveň zaplatiť členské (5 .-eur) . Tiež je možná kúpa aj samostatných kalendárov (knižných) v cene 3 €.
  • V sakristii je taktiež možné zakúpiť si rusínsky kalendár v cene 3 € a nástenný kalendár s ikonami svätých na každý deň v cene 7 €.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli organizuje v dňoch 02.01. – 05.01. 2019 Zimný detský tábor pre deti od 9 do 15 rokov, v cene 35 eur. Všetky informácie na plagáte na výveske.