29. nedeľa po Päťdesiatnici

(09.12. 2018)

  • V zbierke na Charitu sa v našej farnosti nazbieralo 312.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • V pondelok (10.12. 2018) o 10:00 hod. modlitby za život pred nemocnicou.
  • utorok (11.12. 2018) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • V sobotu (16.12. 2018) o 14.00 hod. pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • Oznamujeme, že sviatosť zmierenia (spoveď) pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista bude v našej farnosti v nedeľu (23.12. 2018) od 15:00 hod.
  • Vo štvrtok (20.12. 2018), od 8.30 hod. budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pre chorých v našej farnosti. Ak máte záujem o vyslúženie tejto sviatosti pre Vašich blízkych, nahláste to v sakristii do utorka (18.12. 2018).
  • V sakristii chrámu je možné si prevziať pre členov spolku sv. Cyrila a Metoda podielové knihy a kalendáre, zaplatiť členské (5 .-eur), tiež kúpiť samostatné knižné kalendáre v cene 3 €. Takisto rusínsky kalendár v cene 3 € a nástenný kalendár s ikonami svätých na každý deň v cene 7 €. Taktiež stolový Kalendár Redemptoristov, ktorí ste si objednávali: vyzdvihnúť a zaplatiť.
  • Časopis Slovo. V súvislosti s nahlasovaním na odoberanie časopisu Slovo vznikli určité nezrovnalostí. Preto prosíme tých, ktorí sa nahlásili a nezaplatili ešte (jedná sa o 2 osoby), aby tak urobili do stredy. Vo štvrtok chceme už definitívne nahlásiť záväzný počet za farnosť.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli organizuje v dňoch 02.01. – 05.01. 2019 Zimný detský tábor pre deti od 9 do 15 rokov, v cene 35 eur. Všetky informácie na plagáte na výveske.
  • Voľby Ekonomickej rady farnosti. Vo voľbách do Ekonomickej rady farnosti boli zvolení títo 9 kandidáti: Miroslav SEJKA, Emil JAROŠ st., Karol MATURKANIČ, Pavel KOKUĽA, Radko PANČÁK, Dušan SLOBODNÍK, Milan FIRDA, Peter MANDZÁK a Ján VAJS.