4. nedeľa po Päťdesiatnici

(17.06. 2018)

  • Ohlášky
  1. Sviatosť manželstva mienia prijať: Radoslav Farkaš aGabriela Šutajová. Ohlasujú sa po prvýkrát.
  2. Sviatosť manželstva mienia prijať: Milan Pižem aLenka Hašková. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • Pripomíname, že dnes (17.06. 2018) je aj v našej farnosti zbierka na výstavbu sídla vikariátu. Za všetky vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.
  • V sobotu (30.06. 2018) sa v Ľutine uskutoční Púť rodín a stretnutie detí Prešovskej archieparchie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom. Záujemci o toto stretnutie, zvlášť z radov detí, ktoré boli účastné Slávnostného svätého prijímania, nech sa hlásia v sakristii, aby sme podľa záujmu vedeli zabezpečiť autobus. Bližší program tohto stretnutia sa nachádza už aj na výveske.
  • pondelok (02.07. 2018) plánujeme zorganizovať farskú púť do Máriapócs, známeho pútnického miesta. Túto púť by sme po ceste domov spojili aj s návštevou vínnej pivnice v tokajskej oblasti, spojenou s ochutnávkou vín. Záujemci o túto púť nech sa v priebehu týždňa nahlásia v sakristii, aby sme podľa záujmu vedeli vykonať náležité rezervácie. Predpokladaná cena je 8 eur za autobus a 8 eur za ochutnávku vín a občerstvenie. Pri nahlasovaní uveďte, či máte záujem o návštevu vínnej pivnice alebo nie.
  • Oznamujeme deťom a mládeži, že na stránke nášho Mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli (www.gmcbarka.sk) sa už môžete prihlasovať na Letné stretnutia mládeže na Juskovej Voli. Všetky potrebné informácie si môžete nájsť aj na výveske, resp. na webe centra.