6. nedeľa po Päťdesiatnici

(01.07. 2018)

  • Ohlášky
  1. Sviatosť manželstva mienia prijať: Radoslav Farkaš aGabriela Šutajová. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Sviatosť manželstva mienia prijať: Milan Pižem aLenka Hašková. Ohlasujú sa po tretíkrát.

 

  • Začíname prvopiatkový týždeň. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať podľa zvyčajného poriadku.
  • Z dôvodu, že sa zajtra (02.07. 2018) koná farská púť do Máriapócs, ranná svätá liturgia nebude.
  • Vo štvrtok (05.07. 2018) máme odporúčaný sviatok sv. slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Keďže je aj štátny sviatok, liturgický program bude nasledovne: v stredu večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, vo štvrtok ráno budú dve sv. liturgie: o 7:30 hod. (slov.) a o 9:00 sv. liturgia (csl.). Počas obidvoch svätých liturgií sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia. Večer bude jedna svätá liturgia o 18:00 hod. (slov.).
  • Dávame do pozornosti archieparchiálne odpustové slávnosti, ktoré sa budú konať v najbližších letných termínoch: v Levoči, v Stropkove, v Prešove, v Sečovskej Polianke. Všetky bližšie informácie o odpustových slávnostiach počas leta budete môcť nájsť na výveskách, resp. na internete.