7. nedeľa po Päťdesiatnici

(08.07. 2018)

  • V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa v našej farnosti vyzbieralo 134.- eur . Za všetky vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu (15.07. 2018) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností v Prešovskej archieparchii. Už vopred Pán Boh zaplať všetkým darcom.
  • Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:00 do 10:30 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
  • Svätý Otec František vymenoval otca Mariána Andreja Pacáka, CSsR, v súčasnosti duchovného správcu kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnici, za eparchiálneho biskupa Eparchie Svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte (Kanada). Pamätajme na neho vo svojich modlitbách.
  • V Jubilejnom roku sa plánuje Ďakovná púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku do Ríma, ktorej vyvrcholením bude osobitná audiencia Svätého Otca Františka s gréckokatolíckymi pútnikmi v sobotu 6. októbra 2018. Hlavným bodom púte (okrem audiencie Svätého Otca) budú aj archijerejské sväté liturgie v sobotu 6. októbra a v nedeľu 7. októbra 2018 v niektorých rímskych bazilikách. Arcibiskupský úrad nám už zaslal aj 2 ponuky na túto púť: letecky v cene 565 eur a autobusom v cene 345 eur. Obidve ponuky sú k dispozícii v sakristii. Dali sme však vypracovať ponuku púte len čisto pre našu farnosť, ktorú vám v najbližších dňoch zverejníme.
  • Dávame do pozornosti archieparchiálne odpustové slávnosti, ktoré sa budú konať v najbližších letných termínoch: v Prešove a v Sečovskej Polianke. Všetky bližšie informácie o odpustových slávnostiach počas leta budete môcť nájsť na výveskách, resp. na internete. V súvislosti s púťou v Litmanovej žiadame záujemcov o túto púť, aby sa nahlásili v sakristii, aby sme podľa záujmu vedeli objednať autobus. Nahlásiť sa je potrebné do 22.07. 2018, aby sme mohli v značnom predstihu zabezpečiť dopravu.