8. nedeľa po Päťdesiatnici

(15.07. 2018)

  • Ohlášky
    Sviatosť manželstva mienia prijať: Martin MALEC a Andrea FIRKAĽOVÁ. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • Dnes (15.07. 2018) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností v Prešovskej archieparchii. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.
  • V utorok (17.07. 2018) máme liturgickú spomienku blaženého hieromučeníka Pavla, prešovského biskupa. Po svätých liturgiách sa v tento deň budeme modliť moleben k nášmu blahoslavenému biskupovi Gojdičovi.
  • V piatok (20.07. 2018) máme sviatok sv. proroka Eliáša. Liturgický program ako vo sviatok počas týždňa: vo štvrtok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, v piatok ráno o 6:30 hod. Utiereň a o 7:30 sv. liturgia (csl.). Večer bude svätá liturgia o 18:00 hod. (slov.). Zároveň, keďže je sviatok, je v tento deň aj voľnica.
  • Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:00 do 10:30 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
  • Dávame do pozornosti archieparchiálne odpustové slávnosti, ktoré sa budú konať v najbližších letných termínoch: v Prešove a v Sečovskej Polianke. Všetky bližšie informácie o odpustových slávnostiach počas leta budete môcť nájsť na výveskách, resp. na internete. V súvislosti s púťou v Litmanovej žiadame záujemcov o túto púť, aby sa nahlásili v sakristii, aby sme podľa záujmu vedeli objednať autobus. Nahlásiť sa je potrebné do 22.07. 2018, aby sme mohli v značnom predstihu zabezpečiť dopravu.