Farská odpustová slávnosť

Srdečne pozývame na farskú odpustovú slávnosť z príležitosti chrámového sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 26. 08. 2018.
Pozývame k modlitbe, k rozjímaniu nad Božím slovom a k vytvoreniu ozajstného rodinného spoločenstva, uprostred ktorého bude Ježiš Kristus so svojou Matkou Máriou.