FARSKÉ OZNAMY – 1. nedeľa po Päťdesiatnici (07.06. 2020)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Bc. Pavol TKÁČ,narodený v Humennomabývajúci v Humennom a Bc. Marika BÉLÚNKOVÁ,narodená v Bardejove a bývajúca v Raslaviciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

  • Prosíme Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali usmernenia týkajúce sa našej farnosti pri obnovených verejných bohoslužbách s určitými obmedzeniami a takisto si všímali aktualizovaný liturgický program. Všetko nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
  • utorok (09.06. 2020) sa o 17:00 hod. uskutoční ďalšie katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Chrám sa po skončení katechézy vydezinfikuje a až následne bude povolený vstup na večernú svätú liturgiu, teda okolo 17:45 hod.
  • Vo štvrtok (11.06. 2020) máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie (Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiš Krista). Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia (csl.) o 07:30 hod., po nej bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia, s konkrétnymi úmyslami modlitieb na jednotlivé úseky dňa. Je potrebné zapísať sa na adoráciu, jednotlivé úseky majú trvanie 30 minút. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním a následne sv. liturgia18:00 hod. (slov.).
  • Zapisovanie úmyslov na sväté liturgie do konca roka. Od zajtra (pondelok, 08.06. 2020) budeme zapisovať úmysly na sväté liturgie aj na ostatné mesiacev tomto roku. Zapisovať na sv. liturgie budeme po svätých liturgiách.