FARSKÉ OZNAMY – 1. nedeľa po Päťdesiatnici (16.06. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Ľuboš PAŽUR,narodený v Humennomabývajúci v Zubnom a  Zuzana MICHAJLOVÁ,narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

2. Peter BEHUN,narodený v Humennomabývajúci v Lackovciach a Michaela PALEJOVÁ,narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

3. Miloš MAČOŠKO,bývajúci v Bukovciach a Radka Mária BÁČIKOVÁ,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • V zbierke na podporu Katolíckych masmédií sa v našej farnosti nazbieralo 192,39 €. Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • V pondelok (17.06. 2019)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
  • V pondelok (17. júna 2019) o 17:00 hod. sa v Chráme sv. Bazila Veľkého v Medzilaborciach uskutoční stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou Nazzour.
  • Vo štvrtok (20.06. 2019) máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie (Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiš Krista). V stredu večer o 17:00 Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). Vo štvrtok ráno o 06:30 hod. Utiereň (csl.) a 07:30 hod. sv. liturgia (csl). Po rannej sv. liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia, s konkrétnymi úmyslami modlitieb na jednotlivé hodiny dňa. Zapísať sa na adoráciu môžete v sakristii. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním a následne sv. liturgia18:00 hod. (slov.).
  • V sobotu (22.06. 2019)bude o 10:00 hod. svoju primičnú sv. liturgiu sláviť novokňaz Matúš Sejka. Z tohto dôvodu ranná sv. liturgia a ani večiereň nebudú.
  • V sobotu (22.06. 2019) sa takisto v Ľutine uskutoční Púť rodín a stretnutie detí Prešovskej archieparchie s otcom arcibiskupom Jánom. Bližšie informácie na plagátoch na výveske.
  • Levočská púť. Ak by ste mali záujem ísť do Levoče, dňa 2. júla 2019 (utorok), kedy bude o 13:00 hod. sláviť sv. liturgiu vladyka Milan, košický eparcha, tak sa hláste v sakristii do budúcej nedele (23.06. 2019). Ak bude patričný záujem, išli by sme spoločne autobusom na otvorenie Levočskej púte 2019.