FARSKÉ OZNAMY – 1. pôstna nedeľa (01.03. 2020)

  • Na dnešnú nedeľu (01.03. 2020) je vyhlásená zbierka na Charitu. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (06.03. 2020) bude počas dňa adorácia. Pred večernou svätou liturgiou bude o 16:30 hod. Večeradlo, 17:15 hod. Eucharistická pobožnosť s požehnaním, po nej o 17:30 hod. Krížová cesta a o 18:00 hod. Liturgia vopred posvätených darov. Pripomíname členom a členkám spolku sv. ruženca, že ružencové tajomstvá sa menia v deň 1. piatku.
  • utorok (03.03. 2020), keďže školáci majú prázdniny, katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania nebude!
  • sobotu (07.03. 2020) máme 2. zádušnú sobotu. Obidve liturgie budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt.
  • Na budúcu nedeľu (08.03. 2020) sa po sv. liturgii (o 11:00 hod.) uskutoční stretnutie rodičov a detí z našej farnosti, ohľadom erko-stretiek. Prosíme všetkých Vás, ktorým záleží na tom, aby tieto stretnutia detí fungovali na patričnej úrovni, aby sme stretli na krátkej porade. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.