FARSKÉ OZNAMY – 1. pôstna nedeľa

(18.02. 2018)

 • Pripomíname, že dnes (18.02. 2018) sa koná zbierka na Charitu.
 • V utorok (20.02. 2018) sa od 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • V piatok (23.02. 2018) sa po sv. liturgii uskutoční katechéza na tému: Biblia v živote súčasného kresťana, aj s praktickými ukážkami ako pristupovať k čítaniu Svätého Písma. Preto je možné a vhodné priniesť si so sebou aj Sväté Písmo.
 • V sobotu (24.02. 2018) pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 v budove GJZ. Je potrebne si priniesť prezuvky.
 • V súvislosti s Veľkým pôstom pripomíname, že:
  • v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa.
  • ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
  • dnes večer, keďže je mimoriadny program duchovnej obnovy, veľkopôstna večiereň nebude.
  • s Veľkým pôstom sú spojené: pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) je možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá je vzadu v chráme. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na financovanie aktivít mládeže našej farnosti.