FARSKÉ OZNAMY – 10. nedeľa po Päťdesiatnici (09.08. 2020)

  • Na dnešnú nedeľu (09.08. 2020) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školstvo. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke školy a pomáhať pri zaisťovaní náboženskej výchovy detí a mládeže. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • V utorok (11.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
  • Odpustový týždeň. Vstupujeme do odpustového týždňa, ktorý vyvrcholí slávnostnými svätými liturgiami v sobotu a v nedeľu.

Vo štvrtok (13.08. 2020) budeme vysluhovať po sv. liturgiách sviatosť pomazania chorých.

piatok (14.08. 2020) o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), o 18:00 hod. sv. liturgia s duchovnou obnovou (slov.). Po sv. liturgii bude hudobno-slovné pásmo pod názvom Panna Mária a Sväté Písmo v podaní nášho zboru sv. Terezky.

sobotu (15.08. 2020) máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý je zároveň aj naším chrámovým sviatkom. Bohoslužobný program je odpustový: sv. liturgia o 08:00 hod. (csl.) s mirovaním, o 09:00 hod. sv. ruženec, o 09:45 hod. Mariánsky moleben a o 10:00 hod. slávnostná sv. liturgia (slov.), s mirovaním a sprievodom okolo chrámu.

nedeľu (16.08. 2020) bude sv. liturgia o 08:00 hod. (csl.) s mirovaním, o 09:00 hod. sv. ruženec, o 09:45 hod. Tretia hodinka a o 10:00 hod. sv. liturgia (slov.) s mirovaním.

Kompletný program slávnosti môžete nájsť na výveske, či vo farskom časopise. Pozývame vás k rodinnému a duchovnému prežívaniu týchto dní, aby sme načerpali množstvo duchovných, ale aj telesných síl do ďalších dní nášho života.