FARSKÉ OZNAMY – 10. nedeľa po Päťdesiatnici (18.08. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Valerián SELEP,narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Budimíri a Jana JUSKOVÁ, narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Erik KIREŠ,narodený v Humennom a bývajúci v Zbojnom a Štefánia ŠIMONOVÁ,narodená abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

3. Tomáš KOPÁČ,narodený v Humennom a bývajúci v Hažíne n/C. a Dominika SAKALOVÁ,narodená v Bratislave abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

4. Ján TCHUR,narodený v Gelnici a bývajúci v Kojšove a  Mária LADOMIRJAKOVÁ,narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

5. Ľubomír BUZGO,narodený v Humennom a bývajúci v Kamenici n/C. a Štefánia HUBCEJOVÁ,narodená v Humennom a bývajúca v Pakostove. Ohlasujú sa po prvýkrát.

6. Tomáš HUDÁK,narodený a bývajúci v Humennom a Veronika GILDEINOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • V zbierke na Katechizáciu a katolícke školstvo sa v našej farnosti nazbieralo 240.- eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • Odpustový týždeň. Vstupujeme do odpustového týždňa, ktorý vyvrcholí slávnostnou svätou liturgiou v nedeľu.

Vo štvrtok (22.08. 2019) budeme vysluhovať po sv. liturgiách sviatosť pomazania chorých.

piatok (23.08. 2019) ranný program ako zvyčajne,  večer o 18:00 hod. bude sv. liturgia s duchovnou obnovou (slov.), po nej o 19:00 hod. hudobno-slovné pásmo o Panne Márii v podaní nášho mládežníckeho zboru sv. Terezky.

sobotu (24.08. 2019) sv. liturgia s duchovnou obnovou (slov.) o 09:00 hod.  Po sv. liturgii bude stretnutie členov a členiek spolku sv. ruženca. Večerný program ako zvyčajne v sobotu.

nedeľu (25.08. 2019) bude sv. liturgia o 08:00 hod. (slov.) a o 10:00 hod. slávnostná sv. liturgia (csl.), s mirovaním a sprievodom okolo chrámu. Kompletný program odpustu môžete nájsť na výveske, resp. vo farskom časopise. Okrem sv. liturgií je tam aj množstvo ďalších modlitieb a pobožností.

V nedeľu večer večiereň a sv. liturgia nebudú!

  • Vo štvrtok (22.08. 2019)pokračujeme v stretnutiach detí z našej farnosti s názvom: Prázdniny so svätými. Stretnutie začína o 15:30 hod. na našom cirkevnom gymnáziu. Stretávame sa a pripravujeme niečo na našu odpustovú slávnosť!
  • V sakristi si môžete zakúpiť knihu s názvom Ako sa nedostať do vplyvu diabla, ktorá obsahuje úvahy a duchovné rady kňaza exorcistu Ľubomíra Petričku. Cena je 10.- eur.