FARSKÉ OZNAMY – 11. nedeľa po Päťdesiatnici (16.08. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       Martin OCETNÍK,náboženstva pravoslávneho, bývajúci v Humennom a Ladislava SKLENÁROVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • V pondelok (17.08. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
  • Vo štvrtok (20.08. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k blahoslavenej Jozafate.
  • Vzhľadom k epidemiologickej situácii bude výročná púť v Ľutine organizovaná iba na farskej úrovni, ktorú môžete sledovať prostredníctvom televízie Logos. Slávnostná archijerejská sv. liturgia v nedeľu (23.08. 2020) bude vysielaná o 10:00 hod. v priamom prenose prostredníctvom televízie LUX.
  • 8. ročník pešej púte k relikviám bl. Mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR, ktorá sa uskutoční 29. augusta 2020. Bližší program a informácie na plagáte na výveske.