FARSKÉ OZNAMY – 11. nedeľa po Päťdesiatnici (25.08. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Tomáš KOPÁČ,narodený v Humennom a bývajúci v Hažíne n/C. a Dominika SAKALOVÁ,narodená v Bratislave abývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Ján TCHUR,narodený v Gelnici a bývajúci v Kojšove a  Mária LADOMIRJAKOVÁ,narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

3. Ľubomír BUZGO,narodený v Humennom a bývajúci v Kamenici n/C. a Štefánia HUBCEJOVÁ,narodená v Humennom a bývajúca v Pakostove. Ohlasujú sa po druhýkrát.

4. Tomáš HUDÁK,narodený a bývajúci v Humennom a Veronika GILDEINOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

5. Marek HELMECI,narodený a bývajúci v Humennom a Natália URAMOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

6. Dávid PETRIŠ,narodený a bývajúci v Humennom a Simona ŠALATOVÁ narodená v Humennom a bývajúca vo Vyšnom Hrušove. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • Pútnici z púte na Bukovej Hôrke darovali na chrám 80.- eur. Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok (29.08. 2019) máme sviatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa, bohoslužby budú ako vo sviatok počas štátneho sviatku. V stredu večer o 17:00 hod. Veľká večiereň a o 18:00 sv. liturgia. Vo štvrtok ráno sv. liturgie o 08:00 hod. (csl.) a 10:00 hod. (slov.) . Večer bude svätá liturgia o 18:00 hod. (slov.) V tento deň je aj zdržanlivosť od mäsa.
  • nedeľu (01.09. 2019) začíname nový cirkevný rok v našom obrade.
  • V sakristii si môžete zakúpiť knihu s názvom Ako sa nedostať do vplyvu diabla, ktorá obsahuje úvahy a duchovné rady kňaza exorcistu Ľubomíra Petričku. Cena je 10.- eur.