Farské oznamy – 12. nedeľa po Päťdesiatnici (23.08. 2020)

  • Ohlášky – Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Martin OCETNÍK,náb. pravoslávneho, bývajúci v Humennom a Ladislava SKLENÁROVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       2. Roman ŠTIBĽAR,náb. rím. kat., bývajúci v Hertníku a Veronika KOZÁKOVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       3. Peter KASSAI,náb. gr. kat.,bývajúci v Humennom a  Michaela TOMČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       4. Štefan HORVÁTH,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Lucia LÚČKOVÁ, náb. rím. kat.,bývajúca v Porúbke. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       5. Mgr. Miroslav CENKO,náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach a Mgr. Eva BERNÁTOVA, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • V zbierke na Katechizáciu a katolícke školstvo sa v našej farnosti nazbieralo 204,83.- eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • pondelok (24.08. 2020) sa o 17:00 hod. v chráme uskutoční záverečný test vedomostí detí, ktoré sa pripravujú na slávnostné sväté prijímanie. Po svätej liturgii bude ešte katechéza na tému sviatosti zmierenia.
  • V utorok (25.08. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi.
  • sobotu (29.08. 2020) máme sviatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Ráno sv. liturgie o 08:00 hod. (csl.) a 10:00 hod. (slov.). Večer bude svätá liturgia o 18:00 hod. (slov.) Po sv. liturgiách bude mirovanie. V tento deň je aj zdržanlivosť od mäsa.
  • sa v celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku uskutoční mimoriadna metropolitná zbierka na podporu východných katolíckych kresťanov sužovaných následkami výbuchu v Bejrúte (Libanon). Za všetky Vaše dary vopred Pán Boh zaplať.
  • 8. ročník pešej púte k relikviám bl. Mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR, ktorá sa uskutoční 29. augusta 2020. Bližší program a informácie na plagáte na výveske.