FARSKÉ OZNAMY – 13. nedeľa po Päťdesiatnici (08.09. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Marek HELMECI,narodený a bývajúci v Humennom a Natália URAMOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

2. Dávid PETRIŠ,narodený a bývajúci v Humennom a Simona ŠALATOVÁ narodená v Humennom a bývajúca vo Vyšnom Hrušove. Ohlasujú sa po druhýkrát.

3. Matej ZELINKA,narodený v Galante a bývajúci v Senci a Denisa SIVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

4. Lukáš ANDREJĆÁK,narodený a bývajúci v Topoľovke a Lívia ŠUTAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • V stredu (11.09. 2019)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
  • V sobotu (14.09. 2018) pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • V sobotu (14.09. 2019)máme sviatok Povýšenia svätého kríža. V piatok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.) a o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). V sobotu ráno o 08:30 hod. Krížová cesta, 09:15 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a o 09:30 hod. sv. liturgia (csl.). Po sv. liturgii by nasledovalo uctenie relikvií Sv. kríža a taktiež požehnávanie automobilov. Kto bude mať záujem požehnať automobil, obrad bude dole na parkovisku. Večerný program v sobotu ako zvyčajne: 17:00 hod. Veľká Večiereň a 18:00 hod. (slov.). V sobotu je zdržanlivosť od mäsa. V nedeľu je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky (Sedembolestnej Panny Márie). Po rannej sv. liturgii (csl.) o 08:00 hod., bude o 09:20 hod. modlitba ruženca a o 10:00 hod. slávnostná svätá liturgia (slov.) Po sv. liturgii bude mirovanie. Hlavné obrady by sme slúžili vonku na Kalvárii, v závislosti od počasia. Večerný program ako  zvyčajne: 17:15 Večiereň, 18:00 sv. liturgia (slov.). Presný program Kalvárskej púte na výveskách.
  • Na budúcu nedeľu (15.09. 2019) je vyhlásená zbierka pre potreby nášho Kňazského seminára. Financie z tejto zbierky pomáhajú zabezpečiť chod kňazského seminára.
  • Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme rodičov, ktorých deti začínajú v tomto školskom roku bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby si v priebehu budúceho týždňa vyzdvihli prihlášky v sakristii, vyplnili ich  a odovzdali ich do 22.09.2019 v sakristii chrámu farárovi alebo kaplánovi. Deti, ktoré neboli krstené v našej farnosti, nech majú k prihláške doložený aj aktuálny výpis z krstnej matriky. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetu.