FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa po Päťdesiatnici (06.09. 2020)

  • Ohlášky – Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Peter KASSAI,náb. gr. kat.,bývajúci v Humennom a  Michaela TOMČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Štefan HORVÁTH,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Lucia LÚČKOVÁ, náb. rím. kat.,bývajúca v Porúbke. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Mgr. Miroslav CENKO,náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach a  Mgr. Eva BERNÁTOVA, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       4. Patrik BAČOVČIN,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Anna BUČKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Branislav BRECIK,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Dominika OTAVKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Lackovciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       6. Peter PISO,náb. rím. kat., bývajúci v Humennom a Natália KARPYN, náb. gr. kat., bývajúca v Ľvove. Ohlasujú sa po druhýkrát.

  • V zbierke na podporu kresťanov sužovaných následkami výbuchu v Bejrúte (Libanon) sa v našej farnosti nazbieralo 326,45 .- eur. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
  • utorok (08.09. 2020) máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.),  večer sv. liturgie o 16.30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
  •  V piatok (11.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
  • Pozývame Vás na Eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční v piatok (11.09. 2020), po večernej svätej liturgii.
  • Pozývame deti  a mládež z našej farnosti na pravidelné piatkové večerné sväté liturgie, po ktorých sa bude konať stretnutie detí a mládeže farnosti, resp. adorácia. Tešíme sa na spoločné stretnutia.
  • Zbierka pre Boží hrob. Na budúcu nedeľu  (13.09. 2020) je vyhlásená  zbierka na Boží hrob.  Financie z tejto zbierky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme, kde je  málo kresťanov. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
  • Tzv. „Kalvársky odpust“ bude v našej farnosti v dňoch 14. – 15.09. 2020. Slávnostnú liturgiu (15.09. 2020) plánujeme slúžiť vonku na Kalvárii pred naším chrámom. Všetko, samozrejme, v závislosti od počasia.
  • Protiepidemiologické opatrenia. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali usmernenia ohľadom vstupu do chrámu, ktoré vyplývajú z najnovších protiepidemiologických opatrení, týka sa to predovšetkým prekrytia horných dýchacích ciest, použitia dezinfekcie a dodržiavanie respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Všetky usmernenia sa nachádzajú pri vstupe do chrámu. Ďakujeme za ohľaduplnosť a zodpovednosť.