FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa po Päťdesiatnici (15.09. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Matej ZELINKA,narodený v Galante a bývajúci v Senci a Denisa SIVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Lukáš ANDREJĆÁK,narodený v Humennom a bývajúci v Topoľovke a Lívia ŠUTAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

3. Ján LAPIŠÁK,narodený v Humennom a bývajúci v Bratislave a  Miriama FICÍKOVÁ narodená v Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po druhýkrát.

  • Na dnešnú nedeľu (15.09. 2019) je vyhlásená zbierka pre potreby nášho Kňazského seminára. Financie z tejto zbierky pomáhajú zabezpečiť chod kňazského seminára. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • V utorok (17.09. 2019)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
  • Vo štvrtok (19.09. 2019) začína nový ročník Biblickej školy. Tieto stretnutia rozjímaní nad Božím Slovom budú pravidelne vo štvrtok po večernej liturgii. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
  • Pozývame všetky deti a mládež z našej farnosti na pravidelné piatkové večerné sväté liturgie, po ktorých sa bude konať stretnutie detí a mládeže farnosti. Tešíme sa na spoločné stretnutia.  
  • V sobotu (21.09. 2018) pozývame deti do 12 rokov na ďalšie eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • Od budúcej nedele (22.09. 2019) prechádzame na slúženie 3 svätých liturgií v nedeľu do obeda,  v obvyklých časoch 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.), 11:00 hod. (slov.); večer potom 17:15 hod. večiereň (slov.) a 18:00 hod. sv. liturgia (slov.)
  • Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme rodičov, ktorých deti začínajú v tomto školskom roku bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby do budúcej nedele (22.09.2019) priniesli vyplnenú prihlášku. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetu.
  • „Milión detí sa modlí ruženec“. Pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej Cirkvi pozýva všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti na celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny aj z našej farnosti, aby sa zaregistrovali na webstránke www. miliondeti.sk, resp. prostredníctvom letáku, ktorý nájdete vzadu na poličke a mohli sa tak stať aktívnymi účastníkmi tejto iniciatívy. Pre zaujímavosť: každý, kto sa zaregistruje do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi.
  • Národný pochod za život. Ako už bolo avizované vo farskom časopise, na budúcu nedeľu – 22.09. 2019 – sa uskutoční v Bratislave Národný pochod za život. Cieľom tohto pochodu je povedať ÁNO ochrane každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

Keďže nebol patričný záujem z farnosti, aby sme objednali autobus, je nutné dopravu riešiť individuálne. Všetky ostatné potrebné informácie k tomuto pochodu nájdete na výveske, na webe alebo sa informujte u svojich kňazov.