FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa po Päťdesiatnici (22.09. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Lukáš ANDREJĆÁK,narodený v Humennom a bývajúci v Topoľovke a Lívia ŠUTAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Ján LAPIŠÁK,narodený v Humennom a bývajúci v Bratislave a  Miriama FICÍKOVÁ narodená v Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po tretíkrát.

3. Ján BALICKÝ,narodený a bývajúci vo Vranove n/T. a Denisa GALAJDOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

4. Igor NIRODA,narodený a bývajúci v Prešove a  Jana JANČÍKOVÁ narodená                    v Prešove a bývajúca v Nižnej Šebastovej. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • V zbierke pre potreby nášho Kňazského seminára sa v našej farnosti nazbieralo 197,30.- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • V utorok (24.09. 2019) ranná sv. liturgia, z dôvodu kňazského dňa v Ľutine, nebude! Z tohto dôvodu aj kancelária bude zatvorená!
  • Pripomíname, že pravidelne vo štvrtok po večernej liturgii sa koná Biblická škola. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
  • Pozývame všetky deti a mládež z našej farnosti na pravidelné piatkové večerné sväté liturgie, po ktorých sa bude konať stretnutie detí a mládeže farnosti. Tešíme sa na spoločné stretnutia.  
  • Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme rodičov, ktorých deti začínajú v tomto školskom roku bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby do dnešnej nedele (22.09.2019) priniesli vyplnenú prihlášku. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetu.