FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa po Päťdesiatnici (13.09. 2020)

  • Ohlášky – Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Patrik BAČOVČIN,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Anna BUČKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Branislav BRECIK,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Dominika OTAVKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Lackovciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Peter PISO,náb. rím. kat., bývajúci v Humennom a Natália KARPYN, náb. gr. kat., bývajúca v Ľvove. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       4. Michal ZGIBOR,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Nikola KOPKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Ing. Miloš MEGIS,náb. gr. kat., bývajúci v Michalovciach a MVDr. Dominika KRESTIANOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       6. Lukáš KOLESÁR,náb. rím. kat., bývajúci v Hrabovci nad Laborcom a Mária PETRUNČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       7. Lukáš VRÁBEĽ,náb. rím. kat., bývajúci v Košiciach a Alexandra MEŽDEJOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach0. Ohlasujú sa po prvýkrát.

v Zbierka pre Boží hrob. Na dnešnú nedeľu  (13.09. 2020) je vyhlásená  zbierka na Boží hrob.  Financie z tejto zbierky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme, kde je  málo kresťanov. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.

  •  V pondelok (14.09. 2020)máme sviatok Povýšenia svätého kríža. Ráno 07:30 hod. sv. liturgia (csl.), o 17:15 hod. Krížová cesta na Kalvárii a po nej o 18:00 hod. sv. lit. (slov.). V tento deň je zároveň zdržanlivosť od mäsa. V utorok (15.09. 2020) je liturgická spomienka Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky (Sedembolestná Panna Mária), na Kalvárii o 08:00 hod. modlitba ruženca, 08:40 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a o 09:00 hod. slávnostná sv. liturgia (slov.). Kompletný program Kalvárskeho odpustu na výveskách.
  • (17.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
  • (17.09. 2020) začína nový ročník Biblickej školy. Tieto stretnutia rozjímaní nad Božím Slovom budú pravidelne vo štvrtok po večernej liturgii. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
  • Prosíme rodičov, ktorých deti začínajú v školskom roku 2020/21 bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby si v priebehu septembra vyzdvihli prihlášky v sakristii, resp. prihlášku si môžu nájsť aj na internete. Prihlášky budeme preberať (teda treba ich osobne priniesť) v nedeľu (04. októbra 2020) po sv. liturgii, ktorá bude o 11:00 hod. Na tomto stretnutí sa budú prejednávať aj praktické záležitosti ohľadom katechetických stretnutí detí.
  • Prosíme Vás, aby ste rešpektovali usmernenia ohľadom vstupu do chrámu, ktoré vyplývajú z najnovších protiepidemiologických opatrení, týka sa to predovšetkým prekrytia horných dýchacích ciest, použitia dezinfekcie a dodržiavanie respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Všetky usmernenia sa nachádzajú pri vstupe do chrámu. Ďakujeme za ohľaduplnosť a zodpovednosť.