FARSKÉ OZNAMY – 16. nedeľa po Päťdesiatnici (29.09. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Ján BALICKÝ,narodený a bývajúci vo Vranove n/T. a Denisa GALAJDOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Igor NIRODA,narodený a bývajúci v Prešove a  Jana JANČÍKOVÁ narodená                    v Prešove a bývajúca v Nižnej Šebastovej. Ohlasujú sa po druhýkrát.

  • V utorok (01.10. 2019) máme sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov). V pondelok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, o 18:00 hod. sv. liturgia. V utorok ráno o 06:30 hod. Utiereň a o 07:30 hod. sv. liturgia (csl.). Večer budú dve sväté liturgie: o 16:30 hod a o 18:00 hod. (slov.). Pri svätých liturgiách bude aj mirovanie.
  • Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Mesiac október je mesiacom mariánskej úcty, špeciálne skrze modlitbu posvätného ruženca. Aj my sa pridáme k tejto celosvetovej aktivite. Modlitba ruženca bude mať vždy konkrétny úmysel na daný deň. K tomu ešte pridáme modlitbu Mariánskeho molebenu, ktorý sa budeme modliť v stredu pred sv. liturgiami o 06:15 hod.17:45 hod. V nadväznosti aj na  ohlasy z minulých rokov, chceme Vás pozvať k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
  • Pripomíname, že pravidelne vo štvrtok po večernej liturgii sa koná Biblická škola. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (04.10. 2019) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
  • V sobotu (05.10. 2019) pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  •   V sobotunedeľu (05.-06.10. 2019) je odpustová slávnosť na Monastyri Krasnyj Brod. Program slávnosti si môžete prečítať na výveske.