FARSKÉ OZNAMY – 18. nedeľa po ZSD

(09.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Radoslav Ščerba, narodený a bývajúci v Humennom a Lucia Geregová, narodená v Michalovciach a bývajúca v Moravanoch, ohlasujú sa po druhýkrát.
 2. Marek GECELOVSKÝ narodený a bývajúci v Poprade aDana PETROVAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.
 3. Peter LOŠÁK narodený a bývajúci v Humennom aViera KARASOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.
 4. Richard SIRKA narodený a bývajúci v Humennom aMichaela GERGEĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • Pripomíname modlitbu Mariánskeho molebenu: pred večernými liturgiami o 45 hod., v stredu aj pred rannou sv. liturgiou o 06.15 hod.
 • V utorok 10.10. 201700 hod. sa uskutoční stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia a zmierenia. Pozvanie platí aj pre žiakov 1. a 2. ročníka.
 • V piatok 13.10. 2017 o 10.00 pred nemocnicou sa bude modliť posvätný ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva a na konci modlitieb bude zasvätenie humenskej nemocnice Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Následne o 12.00 hod. bude svätá omša.
 • V piatok po večernej sv. liturgii pozývame mladých našej farnosti na farské stretko.
 • Pripomíname a pozývame k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
 • Cestovná agentúra BYZANT poslala ponuku na archieparchiálnu púť s vladykom Jánom Babjakom, SJ do Svätej Zeme, v termíne 21. – 28. apríla 2017, v cene 710 €. Bližšie informácie na výveske na plagáte
 • Aktualizácia členov spolku svätého ruženca vo farnosti Humenné. Prosíme všetkých, ktorí už sú členmi ružencového spoločenstva, resp. majú záujme sa stať jeho členom, aby sa v priebehu týždňa zapísali na pripravené hárky, ktoré budú umiestnené vzadu v chráme. Modlitba ruženca má prinášať svoje ovocie v ľudských postojoch. Okrem modlitby je teda veľmi dobré, ak si ružencové spoločenstvá dávajú aj konkrétne úlohy, preberajú za niečo zodpovednosť – napríklad pomáhajú v aktivitách vo farnosti, starajú sa o záležitosti, ktoré aktuálne prináša doba. Inými slovami zmyslom ružencových bratstiev je spoločná snaha učiť sa modlitbu ruženca premieňať na lásku, na konkrétne skutky.