FARSKÉ OZNAMY – 19. nedeľa po Päťdesiatnici (20.10. 2019)

  • Na dnešnú nedeľu (20.10. 2019) je vyhlásená zbierka na Misie, ktorou podporíme apoštolskú prácu misionárov.
  • utorok (22.10. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • V sobotu (26.10. 2019) pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2020 (predplatné 16.- eur),takisto časopisu Misionár (predplatné 13.- eur). Nahlásiť sa a zaplatiť predplatné prosíme do konca októbra.
  • V súvislosti s blížiacou sa spomienkou Pamiatky zosnutých vás chceme poprosiť, aby ste prípadné zmeny v hramotných knihách prišli nahlásiť do sakristie v priebehu budúceho týždňa.
  • sobotu (16.11. 2019) sa uskutoční Púť protopresbyteriátu Humenné do Krásneho Brodu ako súčasť duchovnej prípravy na sviatok Teofánie. Záujemcovia o autobus na túto púť nech sa hlásia v sakristii do 07.11. 2019. Bližšie informácie na výveske.
  •  Oprava chodníka na Kalvárii. Oznamujeme, že po porade s Farskou radou sme sa rozhodli zrealizovať rekonštrukciu chodníka na našej Kalvárii. Stavebné úpravy sa začali realizovať už tento týždeň. V súvislosti so stavebnými prácami je vchod do areálu z ulice Lipovej uzavretý. Prosíme vás o trpezlivosť, zhovievavosť a rešpektovanie pokynov počas týchto prác. Ďakujeme.