FARSKÉ OZNAMY – 19. nedeľa po ZSD

(15.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Radoslav Ščerba, narodený a bývajúci v Humennom a Lucia Geregová, narodená v Michalovciach a bývajúca v Moravanoch, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Marek GECELOVSKÝ narodený a bývajúci v Poprade aDana PETROVAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 3. Peter LOŠÁK narodený a bývajúci v Humennom aViera KARASOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 4. Richard SIRKA narodený a bývajúci v Humennom aMichaela GERGEĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 5. Radoslav LEGDAN narodený a bývajúci v Humennom aMgr. Miroslava CIPÍNOVÁ narodená v Bardejove a bývajúca v Gaboltove, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov

     OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • Pripomíname modlitbu Mariánskeho molebenu: pred večernými liturgiami o 45 hod., v stredu aj pred rannou sv. liturgiou o 06.15 hod.
 • V utorok 17.10. 201715 hod. sa uskutoční stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia a zmierenia.
 • Na budúcu nedeľu, 22.10. 2017 je vyhlásená zbierka na Misie. Darcom už vopred Pán Boh zaplať.
 • Pripomíname a pozývame k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
 • Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 (streda) pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

Dňa 18. októbra 2017 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o 09:00 hod. miestneho času budú práve nachádzať.

„Nespočetné množstvo detí sa narodilo počas vojny a nikdy nepoznalo mier. Ich slzy a ich utrpenie volajú do neba,“ apelujú na medzinárodné spoločenstvo medzi inými aj sýrski kresťanskí patriarchovia.

Ruženec je modlitbou všetkých – tých, ktorí potrebujú ochranu v nebezpečenstvách, potrebách, skúškach a súženiach prítomných i budúcich. Je modlitbou bohatých aj chudobných, vzdelaných i prostých, laikov, biskupov a kňazov, rehoľníkov, manželov, detí.  Je modlitbou za živých aj mŕtvych. Cirkev po celom svete sa ju modlí viac ako pol tisícročia.