FARSKÉ OZNAMY – 2. nedeľa po Pasche – o Tomášovi (19.04. 2020)

  • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania!
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. Úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť vždy na internete alebo na výveskách pri chráme.
  • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude opäť v čase od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia. Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
  • Vo štvrtok (23.04. 2020) máme liturgickú spomienku sv. veľkomučeníka Juraja. Svätú liturgiu v priamom prenose cez internet budeme vysielať o 17:00 hod. Eucharistické požehnanie budeme v tento deň tiež vysielať v priamom prenose už o 16:50 hod.   
  • Opäť pripomíname, že ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683, o. Pavol FEČKANIN – 0902 397 646. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde sme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.