FARSKÉ OZNAMY – 2. nedeľa po Pasche – o Tomášovi

(28.04. 2019)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

 1. Ján RYBOVIČ, bývajúci v Starej Ľubovni a Katarína BACÁKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Juraj KUCHTANIN, bývajúci v Brestove a Slavomíra LELKOVÁ, bývajúca v Dlhom nad Cirochou. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

 • V zbierke pri Božom hrobe (financie slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme) sa v našej farnosti nazbieralo 565,- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
 • Od pondelka (29.04. 2019) začína nácvik na slávnosť Slávnostného pokánia a zmierenia. Prosíme rodičov, aby si na internete skontrolovali dni nácvikov pre svoje deti.
 • Začína prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku.
 • stredu (01.05. 2019) bude ranná sv. liturgia o 07:30 hod. Pred rannou sv. liturgiou budeme spovedať viacerí kňazi. Pred večernou sv. liturgiou sa spovedať nebude.
 • stredu (01.05. 2019) sa uskutoční Turistický deň s otcom arcibiskupom Jánom. Tohto roku okolo Kapušanského hradu. Všetky podrobnosti máte na výveske.
 • piatok (03.05. 2019) o 30 hod. budeme slúžiť sv. liturgiu za život s úmyslom za šírenie kultúry života na Slovensku, za Národný pochod za život, aby priniesol pre našu krajinu požehnanie a premenu sŕdc, aby sme s väčšou odvahou chránili a podporovali život každého človeka, za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajine.
 • sobotu (04.05. 2019) po rannej svätej liturgii budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia a pokánia pre deti z našej farnosti. Chceme však poprosiť rodičov, starých rodičov a ostatných príbuzných, aby oni k sviatosti zmierenia pristúpili v priebehu týždňa, aby sme v sobotu mali dostatok času na deti a ich prvú spoveď.
 • Na budúcu nedeľu (05.05. 2019) sa v našej farnosti uskutoční Slávnosť slávnostného svätého prijímania. Keďže aj tohto roku budú dve skupiny, bola nutná zmena liturgického poriadku. Ranná sv. liturgia o 07:30 hod. bude v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné liturgie (09:00 a 11:00 hod.) budú v slovenskom jazyku. Zároveň Vás prosíme, aby ste rešpektovali organizačné pokyny v súvislosti so slávnosťou pri obidvoch liturgiách. Z dôvodu slávnosti sa spovedať počas nedeľných svätých liturgií nebude.
 • Pozývame na stretnutie rodákov vo Veľkej Poľane s o. biskupom Milanom Chauturom, ktoré sa uskutoční 5. mája 2019 (nedeľa). Odchod autobusu je o  08:10 hod. z Lipovej ulice.