FARSKÉ OZNAMY – 2. nedeľa po Päťdesiatnici (14.06. 2020)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Bc. Pavol TKÁČ,narodený v Humennomabývajúci v Humennom a Bc. Marika BÉLÚNKOVÁ,narodená v Bardejove a bývajúca v Raslaviciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.

  • Pozvanie pre členov a členky spolku sv. ruženca. Chceme vás týmto pozvať na dnes (nedeľa, 14.06. 2020) o 14:30 hod. na spoločné stretnutie a modlitbu sv. ruženca, spojenú s katechézou o Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily.   
  • utorok (16.06. 2020) sa o 17:00 hod. uskutoční posledné katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Chrám sa po skončení katechézy vydezinfikuje a až následne bude povolený vstup na večernú svätú liturgiu, teda okolo 17:45 hod.
  •  V piatok (19.06. 2020) máme sviatok Božského srdca (Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Milujúceho ľudí). V piatok ráno o 07:30 hod. sv. liturgia (csl)., večer sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.). Pred sv. liturgiami (o 07:00hod., 17:30 hod.) sa budeme modliť Moleben k Božskému srdcu. V piatok je zároveň voľnica.
  • Na budúcu nedeľu (21.06. 2020) je vyhlásená zbierka pre Seminár. Financie z tejto zbierky pomáhajú vykryť deficit riadneho chodu a aktivít seminára. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • sobotu (04.07. 2020) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Záujemci o účasť na tejto Fatimskej sobote nech sa do 24.06. 2020 (streda) hlásia v sakristii, aby sme vedeli podľa záujmu objednať autobus. Zároveň je tu ponuka objednať si aj obed (polievka, druhé jedlo, káva – 4,50.- eur). Program počas Fatimskej soboty si môžete pozrieť na plagátoch na výveskách alebo internete.
  • V sakristii si môžete zakúpiť knihu s názvom Pastorácia mládeže na základe spirituality a formácie sv. don Bosca, ktorú napísal o. Matúš Sejka. Cena za knihu je 5.- eur.