FARSKÉ OZNAMY – 2. nedeľa po Päťdesiatnici (23.06. 2019)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

 1. Ľuboš PAŽUR, narodený v Humennom a bývajúci v Zubnom a  Zuzana MICHAJLOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Peter BEHUN, narodený v Humennom a bývajúci v Lackovciach a Michaela PALEJOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 3. Miloš MAČOŠKO, bývajúci v Bukovciach a Radka Mária BÁČIKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 4. Vladimír KISS, narodený a bývajúci v Nových Zámkoch a  Simona PISÁKOVÁ, narodená v Snine a bývajúca v Nových Zámkoch. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

 • Členovia a členky spolku ruženca darovali na úpravu bytu pre nového kaplána, ktorý bude k dispozícii v našej farnosti od 15.07. 2019, sumu 300.- eur. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • pondelok (24.06. 2019) máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Ráno o 06:30 bude Utiereň (csl.) a 07:30 hod. sv. liturgia (csl). Večer sv. liturgia18:00 hod. (slov.).
 • piatok (28.06. 2019) máme sviatok Božského srdca (Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Milujúceho ľudí). Vo štvrtok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). V piatok ráno o 06:30 Utiereň (csl.) a 07:30 hod. sv. liturgia (csl). O 09:30 hod. bude ešte ďakovná sv. liturgia študentov a učiteľov GJZ na konci školského roka. Pred večernou svätou liturgiou o 17:00 hod. bude Veľká večiereň (zo sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla) (slov.) a následne sv. liturgia18:00 hod. (slov.). V piatok je zároveň voľnica.
 • sobotu (29.06. 2019) máme zároveň prikázaný sviatok apoštolov Petra a Pavla, zároveň je aj liturgická spomienka Presvätej Bohorodičky spolutrpiteľky. V piatok večer o 17:00 hod. už spomínaná Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). V sobotu ráno sv. liturgie ako v nedeľu: o 08:00 hod. (csl.) a 10:00 hod. (slov.) Pred večernou svätou liturgiou o 17:00 hod. bude Veľká večiereň (slov.) a následne sv. liturgia18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie. Zároveň je na tento deň vyhlásená zbierka: Na dobročinné diela Sv. Otca.
 • sobotu (29.06. 2019) pozývame deti do 12 rokov na záverečné eRko stretnutie v tomto školskom roku, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
 • V nedeľu (30.06. 2019) sa uskutoční o 10:00 hod. posviacka Pastoračného centra s farskou budovou, ktorú vykoná vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Všetci sme srdečne pozvaní.
 • Levočská púť. Ak by ste mali záujem ísť do Levoče, dňa júla 2019 (utorok), kedy bude o 13:00 hod. sláviť sv. liturgiu vladyka Milan, košický eparcha, tak sa hláste v sakristii do budúcej nedele (23.06. 2019). Ak bude patričný záujem, išli by sme spoločne autobusom na otvorenie Levočskej púte 2019.