FARSKÉ OZNAMY – 2. pôstna nedeľa (08.03. 2020)

  • V zbierke na Charitu sa v našej farnosti nazbieralo 290,96.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Pre potreby nášho chrámu bolo v rámci tomboly Farského plesu nazbieraných 566.- eur. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.
  • utorok (10.03. 2020) sa o 17:15 hod. uskutoční ďalšie katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • stredu (11.03. 2020) sa o 17:30 hod. budeme modliť Moleben k blaženému biskupovi Vasiľovi Hopkovi.
  • sobotu (14.03. 2020) máme 3. zádušnú sobotu. Obidve liturgie budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt.
  • Budúca nedeľa (15.03. 2020) je 3. pôstna – Krížupoklonná. V túto nedeľu sa budeme o 15:00 hod. modliť Krížovú cestu, ktorú obetujeme za rodiny našej farnosti.
  • Informácie ohľadom prevencie šírenia koronavírusu. Vyzývame veriacich, aby vo vlastnom záujme, aj v záujme ochrany zdravia ostatných veriacich, v prípade príznakov akéhokoľvek respiračného ochorenia zvážili účasť na  svätej liturgii a ostatných bohoslužbách. Z neúčasti na svätej liturgii v nedeľu a prikázaný sviatok ospravedlňuje nielen fyzická, ale aj morálna nemožnosť. Fyzická nemožnosť je napríklad choroba: keď človek pociťuje príznaky ochorenia, treba jednoznačne zostať doma. Morálna nemožnosť je napríklad vtedy, keď niekto vo svedomí pociťuje, že účasť na svätej liturgii v danej situácii preňho môže znamenať ohrozenie života: objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí, o tých, čo sú po náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné ženy, o ľudí, ktorí sa starajú o chorých, atď. V takýchto prípadoch môžu dané osoby zostať doma, a prenos svätej liturgie sledovať napríklad cez televízne, rozhlasové alebo internetové vysielanie.