FARSKÉ OZNAMY – 20. nedeľa po Päťdesiatnici (27.10. 2019)

 • utorok (29.10. 2019) sa neuskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • Prvopiatkový týždeň a vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Pamiatkou zosnutých.
Pondelok 28.10.2019 06:00 – 06:30 hod. 16:30 – 18:00 hod.
Utorok 29.10. 2019 06:00 – 06:30 hod. 16:30 – 18:00 hod.
Streda 30.10. 2019 06:00 – 06:30 hod. 16:30 – 18:00 hod.
Štvrtok 31.10. 2019 06:00 – 06:30 hod. 16:30 – 18:00 hod.
Piatok 01.11. 2019 06:30 – 08:30 hod. 16:30 – 18:00 hod.

V piatok (01.11. 2019), keďže je deň pracovného pokoja, celodenná adorácia nebude. V piatok je zároveň aj voľnica. Taktiež Vás pozývame vykonať si sviatosť zmierenia ešte pred piatkom, aby ste už od 1. novembra mohli získavať plnomocné odpustky.

 • sobotu (02.11. 2019) budeme v našom chráme slúžiť zádušné sväté liturgie za našich zosnutých. Po svätých liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt. Svätá liturgia bude ráno o 07:30 sv. liturgia (csl.), večer o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.)
 • V sobotu (02.11. 2019) sa na mestskom cintoríne o 14:30 hod. budeme modliť Panychídu za všetkých zosnutých.
 • V sakristii chrámu si môžete za symbolický príspevok 1,-€ zakúpiť sviečku za nenarodené dieťa k spomienke 2. novembra.
 • Odoberanie časopisov. V priebehu tohto týždňa je ešte možnosť nahlásiť sa k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2020 (predplatné 16.- eur),takisto časopisu Misionár (predplatné 13.- eur). Pri nahlásení prosíme uhradiť aj predplatné.
 • sobotu (16.11. 2019) sa uskutoční Púť protopresbyteriátu Humenné do Krásneho Brodu ako súčasť duchovnej prípravy na sviatok Teofánie. Záujemcovia o autobus na túto púť nech sa hlásia v sakristii do 07.11. 2019. Bližšie informácie na výveske.
 • V dňoch od 1. do 8. novembra je možnosť získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Podmienky získania odpustkov:

 • nábožne navštíviť chrám alebo kaplnku
 • nábožne navštíviť cintorín raz denne
 • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu)
 • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
 • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu