Farské oznamy – 20. nedeľa po ZSD

(22.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Marek GECELOVSKÝ narodený a bývajúci v Poprade aDana PETROVAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Peter LOŠÁK narodený a bývajúci v Humennom aViera KARASOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 3. Richard SIRKA narodený a bývajúci v Humennom aMichaela GERGEĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 4. Radoslav LEGDAN narodený a bývajúci v Humennom aMgr. Miroslava CIPÍNOVÁ narodená v Bardejove a bývajúca v Gaboltove, ohlasujú sa po druhýkrát.
 5. Tomáš VOROBEĽ narodený a bývajúci v Humennom aRadka BIĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • V utorok, 24.10. 201715 hod. sa uskutoční stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia a zmierenia. Už to bude stretnutie iba tých deti, ktoré sú v štádiu bezprostrednej prípravy, teda už bez žiakov 1. a 2. ročníka.
 • Vo štvrtok 26.10. 2017 máme liturgickú spomienku veľkomučeníka Demetra. V stredu večer Veľká večiereň a vo štvrtok obrady ako sviatok v pracovný deň.
 • Gréckokatolícka Charita pozýva vo štvrtok, 26.10. 2017 od 9.30 hod. na Deň otvorených dverí. Bližšie informácie na výveske a vo farskom časopise.
 • V piatok 27.10.2017 pozývame našich mladých na farské stretko.
 • V sobotu, 28.10. 2017 o 14.00 hod., pozývame všetky deti do 12 rokov na eRko stretnutie, ktoré sa uskutoční v budove nášho gymnázia, zadný vchod. Deti nech si prinesú prezúvky.
 • V noci zo soboty na nedeľu je zmena času, prechádza sa na zimný čas!!!! Nezabudnúť si hodiny posunúť z tretej hodiny na druhú hodinu.