FARSKÉ OZNAMY – 21. nedeľa po Päťdesiatnici (03.11. 2019)

  • utorok (05.11. 2019) sa od 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  •  V piatok (08.11. 2019) máme liturgickú spomienku Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Vo štvrtok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), po nej o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). V piatok ráno 06:30 hod. Utiereň (csl.) a o 07:30 hod. sv. liturgia (csl.). Večer sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.). V piatok je aj voľnica.
  • V sobotu (09.11. 2019)  sa od 14:00 hod. v budove GJZ uskutoční ďalšie eRko stretko, pre deti do 12 rokov z našej farnosti. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • sobotu (09.11. 2019), keďže bude v našom chráme o 16:00 hod. sv. liturgia študentov nášho gymnázia s posvätením stužiek (stužková), večiereň nebude!
  •  Na budúcu nedeľu (10.11. 2019) je vyhlásená zbierka na Podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť chod všetkých komisií Arcibiskupstva a tiež na zvládnutie ďalších pastoračných aktivít. Všetkým štedrým darcom vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Odoberanie časopisov. Ešte v priebehu dnešnej nedele je možnosť nahlásiť sa k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2020 (predplatné 16.- eur),takisto časopisu Misionár (predplatné 13.- eur). Pri nahlásení prosíme uhradiť aj predplatné.
  • Pripomíname, že v sobotu (16.11. 2019) sa uskutoční Púť protopresbyteriátu Humenné do Krásneho Brodu. Záujemcovia o autobus na túto púť nech sa hlásia v sakristii do 07.11. 2019. Bližšie informácie o púti na výveske. V priebehu budúcej nedele vyhlásime podrobnosti odchodu autobusu na túto púť.