FARSKÉ OZNAMY – 21. nedeľa po ZSD

(29.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Radoslav LEGDAN narodený a bývajúci v Humennom aMgr. Miroslava CIPÍNOVÁ narodená v Bardejove a bývajúca v Gaboltove, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Tomáš VOROBEĽ narodený a bývajúci v Humennom aRadka BIĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 3. Jaroslav ANDREJĆÍK narodený a bývajúci v Humennom aLýdia SEMANOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa ešte v priebehu budúceho týždňa nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • V zbierke na Misie veriaci v našej farnosti obetovali – eur. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
 • Dávame vám do pozornosti, že v stredu 1. novembra 2017 o 14.25 h bude na RTVS 2 odvysielaný dokumentGojdič. Láska nadovšetko, ktorý zachytáva život nášho blahoslaveného hieromučeníka Pavla.
 • Chceme pripomenúť hlavne rodičom, že na základe Smerníc ohľadom podávania Eucharistie nemluvňatám a malým deťom, dieťa, ktoré ešte neprijalo sviatosť zmierenia a pokánia (vo vašom ponímaní nebolo na 1. sv. prijímaní), nesmie pristupovať k prijatiu Eucharistie samo, ale iba v sprievode jedného z rodi­čov alebo vhodnej dospelej osoby, ktorá svojou prítomnosťou vydáva pred kňazom svedectvo, že dieťa môže prijať Eucharistiu.

Kňaz podáva Eucharistiu aj deťom počas ich prípravy na prvé prijatie svia­tosti zmierenia a pokánia, okrem prípadu, keď dieťa spácha ťažký hriech. Kvôli tomuto je nutná prítomnosť rodičov pri prijímaní malých detí a nemluvniat, aby vydali svedectvo, že dieťa môže prijať Eucharistiu.  V opačnom prípade potom dieťa prichádza ku kňazovi na tzv. „krížik“.

 • utorok, 31.10. 2017, stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia nebude!
 • V dňoch od do 8. novembra je možnosť získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Podmienky získania odpustkov:

 • nábožne navštíviť chrám alebo kaplnku
 • nábožne navštíviť cintorín raz denne
 • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu)
 • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
 • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu

V nadväznosti na tieto informácie a skutočnosti Vás pozývame, aby ste sa snažili sviatosť zmierenia vykonať si už počas pondelka a utorka (v utorok večer budeme spovedať 5 kňazi) a tak mohli od už od 1. novembra získavať odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Pamiatkou zosnulých (je na výveskách):

Pondelok
30.10. 2017

06.00 – 07.30 hod.  16.00 – 18.00 hod.

Utorok
31.10. 2017

06.00 – 07.30 hod.

16.00 – 18.00 hod.

 Streda
01.11. 2017

 06.00 – 07.30 hod.

 17.00 – 18.00 hod.

Štvrtok
02.11. 2017

 06.00 – 07.30 hod.

 17.00 – 18.00 hod.

Piatok
03.11. 2017
06.00 – 07.30 hod.

16.00 – 18.00 hod. 

 

 • Dňa novembra 2017, t.j. v stredu, sa uskutoční stretnutie rodákov vo Veľkej Poľane s o. biskupom Milanom Chauturom. Odchod autobusu je o 8.00 hod. z Dubníka a o 8.15 hod. z Lipovej ulice.
 • V rámci projektu 9 mesiacov za život Vás pozývame vo štvrtok 2.11. 2017 o 10.00 hod. na modlitby za duše zosnulých nenarodených detí pred bránu nemocnice v Humennom.
 • Pozývame členov speváckeho Zboru sv. Jozefa, ale aj všetkých nových záujemcov o účinkovanie v tomto zbore, na stretnutie v súvislostí s programom pred vianočnými sviatkami, ktoré sa uskutoční 11. 2017 (stredu) po sv. liturgii o 16.30 hod.