FARSKÉ OZNAMY – 22. nedeľa po Päťdesiatnici (10.11. 2019)

  • Na dnešnú nedeľu (10.11. 2019) je vyhlásená zbierka na Podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť chod všetkých komisií Arcibiskupstva a tiež na zvládnutie ďalších pastoračných aktivít. Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Vzdajme úctu obetiam vojen. V pondelok (11.11. 2019) sa rozozvučaním zvonov o 11:11 hod. na jednu minútu aj naša farnosť zapojí do projektu vzdania úcty všetkým obetiam vojnových konfliktov.
  • V pondelok (11.11. 2019)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
  • utorok (12.11. 2019) sa od 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
  • stredu (13.11. 2019) bude o 09:00 hod. v našom chráme slávnosť nášho cirkevného gymnázia, z príležitosti liturgickej spomienky patróna školy sv. Jána Zlatoústeho. Farský liturgický program bez zmien: ranná svätá liturgia o 06:30 hod.(csl.),  večerná sv. liturgia ako zvyčajne o 18:00 hod. (slov.)
  •  V piatok (15.11. 2019) začína v našom obrade pôstne obdobie pred sviatkom Teofánie – Filipovka.
  • V rámci Filipovky sa budeme modliť Moleben pred Narodením Ježiša Krista, pol hodiny (17:30 hod.) pred každou večernou svätou liturgiou v týždni. A taktiež v stredy a piatky pred rannými svätými liturgiami (06:00 hod.).
  • V piatok večer (15.11. 2019), budeme v predstihu, spolu s našimi rehoľnými sestričkami, sláviť spomienku blahoslavenej Jozafaty. Z tohto dôvodu bude večerná sv. liturgia už o 17:00 hod. a po nej Moleben k blahoslavenej Jozafate s čítaniami jednotlivých prosieb (prosby môžete prinášať a vkladať do pripravenej krabičky). Zároveň si budete môcť zakúpiť DVD o histórii rehole počas totality až po súčasnosť.
  • sobotu (16.11. 2019) sa uskutoční Púť protopresbyteriátu Humenné do Krásneho Brodu. Program púte si môžete pozrieť na výveske, resp. na internete. Odchod autobusu je o 07:30 hod. z parkoviska pod chrámom.

V dňoch 22. a 23.11. 2019 sa uskutoční 10. ročník farského turnaja v stolnom tenise. Bližšie informácie na plagáte na výveske, resp. na internete.