Farské oznamy – 23. nedeľa po ZSD

(12.11. 2017)

OHLÁŠKY

 1. Jaroslav ANDREJĆÍK narodený a bývajúci v Humennom a Lýdia SEMANOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     OZNAMY

 • Dnes sa koná zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Dnes, 12.11. 2017, o 17:00 hod. Vás pozývame do MsKS (Kaska) na Cestu Svetla, duchovný program našich bohoslovcov, ako voľne pokračovanie Krížovej cesty. Vstupné je dobrovoľné.
 • Vutorok 11. 2017 o 09:00 hod. odpustová slávnosť na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho. Pozývame k modlitbám na úmysly nášho cirkevného gymnázia.
 • Vutorok 11. 2017 od 17:15 pozývame detí na stretnutie v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • V stredu, 11. 2017, začína v našom obrade pôstne obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista – Filipovka.
 • Pozývame členov speváckeho Zboru sv. Jozefa, ale aj všetkých nových záujemcov o účinkovanie v tomto zbore, na stretnutie v súvislostí s programom pred vianočnými sviatkami, ktoré sa uskutoční 11. 2017 (štvrtok) o 16.30 hod. na farskom úrade.
 • V piatok 11. 2017 pozývame po večernej sv. liturgii na eucharistickú adoráciu.
 • V sobotu 11. 2017 o 14.00 hod. pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
 • V dňoch 24. a 25. 11. 2017 sa uskutoční ročník farského turnaja v stolnom tenise. Bližšie informácie na plagáte na výveske, resp. na internete.
 • V roku 2018 sa uskutoční Púť manželských párov v Ľutine, počas ktorej by otec arcibiskup a metropolita Ján rád ocenil manželské páry, ktoré práve v roku 2018 budú sláviť výročie sviatosti manželstva. Chceme Vás poprosiť, pokiaľ sú takéto manželské páry aj v našej farnosti, aby ste sa nahlásili, prípadne o nich dali vedieť do 26.11. 2017 v sakristii chrámu. .