Farské oznamy – 24. nedeľa po ZSD

(19.11. 2017)

  • V rámci Filipovky sa budeme aj tohto roku modliť Moleben pred Narodením Ježiša Krista, pol hodiny pred každou večernou svätou liturgiou v týždni. A taktiež v stredy a piatky pred rannými svätými liturgiami. Keďže máme v pondelok a utorok slávnosti v liturgickom kalendári, tak tento Moleben sa začneme modliť od stredy.
  • Vutorok, 11. 2017, sa v rámci prípravy detí na Slávnosť pokánia a zmierenia neuskutoční katechetické stretnutie, nakoľko máme sviatok Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu, ale pozývame všetky deti k účasti na liturgiách, ktorých súčasťou bude aj obrad požehnania detí.
  • V piatok, 11. 2017, pozývame mladých na farské stretnutie po večernej svätej liturgii.
  • V piatok a sobotu, 24. a 25. 11. 2017, sa uskutoční ročník farského turnaja v stolnom tenise. Bližšie informácie na plagáte na výveske, resp. na internete. Prosíme o nahlásenie sa do štvrtku večera, aby sa včas pripravili propozície súťaží.
  • Na budúcu nedeľu, 26.11. 2017, sa uskutoční v našej farnosti počas bohoslužieb zbierka pre potreby farnosti. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • V roku 2018 sa uskutoční Púť manželských párov v Ľutine, počas ktorej by otec arcibiskup a metropolita Ján rád ocenil manželské páry, ktoré práve v roku 2018 budú sláviť výročie sviatosti manželstva. Chceme Vás poprosiť, pokiaľ sú takéto manželské páry aj v našej farnosti, aby ste sa nahlásili, prípadne o nich dali vedieť do 26.11. 2017 (do budúcej nedele) v sakristii chrámu.
  • V minulotýždňovej zbierke na Podporný fond ABÚ sa v našej farnosti nazbieralo – eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.